You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Ultrazvukové senzory
  2. Výhody

Přednosti ultrazvukových senzorů

Ultrazvukové senzory detekují všechny předměty odrážející zvuk a měří dobu mezi odesláním a přijetím odraženého zvukového signálu. Barva, průhlednost ani druh povrchu cílového předmětu nemá vliv.

Výhody oproti jiným způsobům měření

Předmět/aplikace Ultrazvukový senzor Distanční senzor PMD Fotoelektrický
senzor
Lesklé předměty
Nepravidelné předměty
Předměty s otvory
Průhledné předměty
Průhledné
kapaliny
Průhledné
fólie
Velký prostor
jeden signál
Různě barevné cílové předměty
Množství nepravidelných předmětů
(semen, brambor)
Velký dosah (>1m)
Dynamická aplikace
Úhel vůči cíli
Malé cíle

Spolehlivá detekce průhledných předmětů

Ultrazvukovými senzory lze spolehlivě detekovat dutinová balení, PET láhve i průhledné plastové misky v potravinářství.

Ideální pro obtížně rozpoznatelné povrchy

Na rozdíl od fotoelektrických senzorů není snímání ovlivněno barvou, průhledností ani lesklým povrchem předmětů. Široký paprsek umožňuje spolehlivě rozpoznat i mřížové konstrukce.

Omezení usazování

Vibrace elektroakustického měniče omezují usazování prachu. Senzory fungují spolehlivě i při mírném znečištění a jsou využitelné pro aplikace, na které už fotoelektrické senzory nestačí.

Vynikající výkon

Ultrazvukové senzory spolehlivě a souvisle vysílají signály při všech způsobech aplikace, počínaje monitorováním stohovací výšky kartonových krabic a konče detekcí vyprázdnění cívky lesklých plastových etiket. Například senzor typu M18 má mimořádně malou mrtvou oblast a velký snímací dosah, čímž se vyrovná výrazně větším senzorům.

Zdokonalení technologií IO-Link

Varianty ultrazvukových senzorů ifm s technologií IO-Link mají tyto přednosti:

  • Virtuální registrační tlačítko umožňující snadno nastavit spínací bod
  • Komfortní výměna metodou plug & play
  • Možnost uložit parametry do IO-Link masteru
  • Není nutné nastavené parametry podrobně dokumentovat
  • Výstup hodnot vzdálenosti s milimetrovou přesností
  • Možnost přizpůsobit zvukový paprsek podle aplikace
  • Spolehlivý měřicí signál díky nastavitelnému zpoždění zapnutí a vypnutí
  • Zámek chránící proti nechtěným úpravám