• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Ultrazvukové senzory
  2. Aplikace

Aplikace

Ať potřebujete měřit hladinu v nádrži nebo vzdálenost předmětů, v mnoha různých aplikacích můžete využít ultrazvukové senzory.

Bezdotykové souvislé měření množství náplně

K velmi častým aplikacím ultrazvukových senzorů patří měření množství v nádržích nebo silech. Mohou to být nádrže s kapalinami nebo volně loženými materiály, ale měření je vždy spolehlivé a přesné. Pro mnoho senzorů jsou velkým problémem agresivní látky a výpary, které se při mnoha aplikacích vyskytují. Nové ultrazvukové senzory ifm jsou díky tělesům z jakostní nerezové oceli odolné vůči vnějším vlivům a mají delší životnost.

Detekce průhledných objektů

Fotoelektrické senzory se velmi potýkají s průhlednými předměty jako PET láhve, dutinová balení nebo tenké fólie. Ultrazvukové senzory detekují takové předměty spolehlivě. Vysílají zvukovou vlnu, která se od povrchu předmětu odrazí a je spolehlivě zachycena. Tak lze s jistotou rozpoznat i průhledné a poloprůhledné objekty bez ohledu na to, jaké mají materiálové vlastnosti.

Detekce vyprázdnění cívek

Fólie, etikety, papír, drát – všechny tyto materiály se často používají na cívkách a v rámci procesu se odvíjejí. Čím víc materiálu je spotřebováno, tím menší je celkový průměr cívky. Ultrazvukový senzor je schopen tuto změnu průměru rozpoznat s milimetrovou přesností. Není ovlivněn barvou, průhledností ani povrchem předmětů. Uživatelé jsou včas informováni, když je třeba cívku vyměnit. Tím se minimalizují zbytečné a nákladné prostoje.

Detekce předmětů pohlcujících zvuk

Při měření předmětů nepravidelných tvarů nebo pohlcujících zvuk se někdy k ultrazvukovému senzoru nevrací odražený zvuk. V těchto případech lze použít senzory zpětného odrazu. Vysílaný zvuk se odráží od definovaného reflektoru a senzor ho přijímá. Předmět je rozpoznán, když přeruší odražený signál.

Přesná detekce přes malé otvory

Ultrazvukové senzory jsou charakteristické širokým paprskem. To je výhoda, když mají detekovat nepravidelné cílové objekty jako mřížové boxy. Ale co když je třeba zjišťovat hladinu v malých ampulích nebo musí být detekce velmi přesná? Právě pro tyto aplikace byla vyvinuta zvuková trubice (E23000). Zaměřuje zvuk a zužuje paprsek, takže umožňuje detekci přes malé otvory.

Získejte radu od našich odborníků

Společně přineseme úspěch vašemu projektu.

Přesvědčili jsme vás? Zůstaňte v kontaktu. Budeme vás provázet na vaší cestě. Abychom splnili vaše požadavky, bude vás prodejní tým systémů ifm podporovat hned od začátku – od strategického poradenství až po vývoj jednotlivých softwarových a hardwarových řešení a odpovídající implementaci a další služby.