You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Ultrazvukové senzory
  2. Technologie

Mnoho předností, málo omezení: princip ultrazvukové technologie

Ultrazvukové senzory detekují všechny předměty odrážející zvuk. Vypočítávají vzdálenost na základě změřené doby mezi odesláním a přijetím odraženého zvukového signálu. Barva, průhlednost ani odrazivost povrchu cílového předmětu nemá vliv.

Porovnání ultrazvukových senzorů s jinými produkty pro snímání polohy

Tato tabulka hodnotí výkon různých technologií s určitými vlivy.

Ultrazvukové Indukční Kapacitní Fotoelektrické
Velká vzdálenost od předmětu 1
Bez ovlivnění barvou/průhledností 11
Bez ovlivnění materiálem
Kolísání teploty
Usazeniny na senzoru 2 3
Bez ovlivnění okolním světlem
Vysoká vlhkost prostředí


1) např. tenká čirá fólie/sklo
2) pokud nejsou příliš silné
3) pokud nejsou vodivé

Princip fungování ultrazvukových senzorů