You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
 1. moneo: platforma IIoT
 2. Výrobky
 3. moneo DataScience Toolbox

moneo DataScience Toolbox: umělá inteligence

Inteligentní monitorování a optimalizace výrobních procesů

SmartLimitWatcher, inteligentní nástroj moneo DataScience Toolbox, využívá jako základ závislá data senzoru a parametry procesů, což mu umožňuje automatickou a včasnou detekci anomálií v kritické procesní hodnotě. Jeho účelem je monitorování kritické procesní hodnoty (cílové proměnné) s ohledem na průběžnou kvalitu produkce nebo stav závodu (např. teplota, tok, vibrace, aktuální spotřeba).

Pomocí metod umělé inteligence se trénuje matematický model založený na historických datech, který se používá k trvalému/momentálnímu cílovému porovnávání naměřených a prognózovaných cílových hodnot. Prostřednictvím dalšího výpočtu dynamických rozsahů očekávání (pásma jistoty) pro cílovou hodnotu lze trvale hodnotit naměřené chování cílové proměnné a automaticky indikovat odchylky.

Máte možnost definovat limity alarmů a varování (brzké, střední, pozdní), jež se zobrazují v aplikaci. To umožňuje rychle reagovat na odchylky ve výrobních procesech a proaktivně jednat skrze optimální včasnou detekci.

moneo DataScience Toolbox – inteligentní monitorování a optimalizace výrobních procesů prostřednictvím včasných varování alarmů

 • Jednoduchost: Není zde potřeba žádná vědecká odbornost. Pragmatické řešení s jednoduchým průvodem o 5 krocích pro manažery výroby a údržby.
 • Uživatelsky příjemné: Automatická příprava dat a kontrola kvality. Bez nutnosti předem zpracovaných složitých dat.
 • Inteligentní: Výběr nejvhodnějšího modelu umělé inteligence. Automatický trénink modelů a ověřování přesnosti monitorování.
 • Spolehlivost: Monitorování podle stavu a podle času. Trvalé monitorování na pozadí pomocí dynamických rozsahů očekávání pro cílovou proměnnou.
 • Individuální: Přizpůsobitelná varování a alarmy. Lze nastavit citlivost detekce anomálií.

5 jednoduchých kroků k
inteligentnímu monitorovacímu systému bez odborné podpory

Oblast nasazení

Umělou inteligenci prvku SmartLimitWatcher lze využívat různými způsoby k hlídání procesu. Jednak ke sledování srovnatelných součástí stroje a jednak ke sledování jednotlivých přídavných dílů nebo měřených veličin.

 • Horizontální aplikace: Sledování založené na srovnatelných součástech stroje

Požadavky:
Připojené strojní součásti jsou integrovány do procesu nebo do stejného zařízení a existuje mezi nimi fyzická závislost. Výhodou je, že k odhalení anomálií stačí jen několik málo senzorů nebo naměřených hodnot.

 • Vertikální aplikace: Podrobné sledování součásti pomocí několika naměřených hodnot

Požadavky:
Ke zjištění odchylek je třeba zaznamenat dostatečný počet naměřených hodnot sledované složky.  Tento univerzální přístup je dokonale vhodný pro široký rozsah problémů sledování.

Implementace:
moneo DataScience Toolbox 

vs

Implementace:
 Vlastní datový vědecký projekt

 • Snadno použitelný nástroj bez nutnosti speciálních znalostí v oblasti datové vědy

 

 • Nutný přístup k datovým vědcům (nákladný, 20k+)
 • Implementována je automatická příprava dat a zaučení umělé inteligence

 

 • Požadovaná znalost struktury firemního projektu
 • Integrované a škálovatelné řešení v rámci systému ifm moneo

 

 • Nutný ruční proces sběru a zpracování dat
 • Vhodnost pro široký rozsah aplikací a rychlá dostupnost řešení

 

 • Minimální doba trvání projektu cca 3–6 měsíců
 • Skvělý poměr ceny k výkonu

 

 • Vysoká pravděpodobnost pozitivního výsledku projektu
 • Možnosti individuálního přizpůsobení v expertním režimu

 

 • Řešení přizpůsobená na míru jsou často jen omezeně přenositelná.

moneo DataScience Toolbox – umělá inteligence k inteligentnímu monitorování a optimalizaci výrobních procesů prostřednictvím včasných varování a alarmů

moneo- licence

Získejte radu od našich odborníků

Společně přineseme úspěch vašemu projektu.

Přesvědčili jsme vás? Zůstaňte v kontaktu. Budeme vás provázet na vaší cestě. Abychom splnili vaše požadavky, bude vás prodejní tým systémů ifm podporovat hned od začátku – od strategického poradenství až po vývoj jednotlivých softwarových a hardwarových řešení a odpovídající implementaci a další služby.