You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Начална страница
  3. Приложение
  4. Газове

Сензори за измерване на газообразни среди

Сензор
Тип
Измервателен диапазон Напречно
сечение
Среда
Температура на
Номинално
налягане
Характеристики
SD
0.04...
28 000 m³/h
DN8...DN250 0...60C 16 bar • за измерване на потреблението на сгъстен въздух
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm –20...100C 100 bar • относително измерване
• промяна на цвета червен/зелен
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm –25...80C 300 bar • относително измерване
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm –10...50C 1 bar • относително измерване
• монитор на въздушен поток