You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Сензори за поток
  2. Избор по среда

Сензори за поток – приложението и средата са решаващи за избора на правилния модул

В зависимост от средата, която трябва да бъде открита - като вода, гликол или газове - сензорите за поток и разходомерите трябва да отговарят на специфични изисквания, за да осигурят прецизни измервания.

Среда на водна основа