You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Сигнални лампи

Сигнални лампи

5-сегментната светлинна колона показва състоянието на машината. Всеки от сегментите може да дава информация за отделно състояние. Единичната светлина показва състоянието на единично приложение, като резултата от тест или нещо подобно.