• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Светлинна кула с интерфейс за откриване на състоянията на машината

Ключови показатели за ефективност (KPI) за повече прозрачност

В глобалната производствена индустрия машините и оборудването формират същността на производството. За операторите на инсталации измерването на статистически показатели за ефективност, като обща ефективност на оборудването (OEE), наличност на машината и производителност, е от решаващо значение.

Въпроси като „Коя машина е в производство и от колко време?“ или „Колко време продължи последният непланиран престой?“ са вездесъщи. При новоинсталирани машини и системи наблюдението на състоянието на машината обикновено е лесно. За събиране на тази информация могат оптимално да се използват модерни IO-Link мастери от ifm с допълнителни IoT интерфейси.

Това обаче може да бъде предизвикателна задача със съществуващите машини, които нямат такива интерфейси. Тук също трябва да се следи състоянието на машината. Но преоборудването на съществуващи машини с допълнителни функции често се оказва изключително трудно. От една страна, това е така, защото значителна намеса в машината може да доведе до загуба на CE декларацията за съответствие. От друга страна, последващите промени често са скъпи и в някои случаи дори не са възможни, тъй като използваните контролери са остарели и адаптирането на софтуера е трудно осъществимо.

Перфектното решение за съществуващи производствени инсталации

Тук се появява иновативната светлинна колона на ifm, която предлага интелигентно решение за последващо събиране на машинни данни. Почти всяка машина има светлинен сигнал, за да осигури визуални индикатори за нейното състояние с помощта на различни цветове. Всичко, което потребителят трябва да направи, е да смени „старата“ сигнална светлина на машината с новата светлинна колона от ifm. Тази светлинна колона може да се управлява с до шест цифрови сигнала и да показва състоянията на машината както обикновено.

Интегрираният интерфейс преобразува състоянията на сегмента в IO-Link комуникация. Светлинната колона е свързана паралелно към IO-Link master за предаване на състоянието на машината към инструмент за анализ като moneo RTM. Moneo визуализира състоянието на машината и изчислява ключовите показатели на процеса, използвайки своите табла за управление.

Това решение за модернизация позволява лесна оценка и анализ на ключовите показатели на процеса дори за по-стари машини, като по този начин се постига максимална прозрачност.

Сигнални светлини

5-сегментната светлинна лампа показва състоянието на машината. Всеки от сегментите може да дава информация за отделно състояние. Единичната светлина показва състоянието на единично приложение, като резултата от тест или нещо подобно.