• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Дисплей на токовата верига за 4...20 mA сигнали

Показване на аналогови стойности

Въпреки нарастващата цифровизация, все още има много ситуации, при които аналоговите измерени стойности като нивото в резервоар или температурата на климатизирана стая трябва да могат да се четат директно в контролния шкаф или на контролното табло. Дисплеят на токовата верига е проектиран точно за тази цел.

Той просто се включва в линията на аналоговия сигнал от 4...20 mA. Не е необходим източник на напрежение, тъй като енергията на аналоговия сигнал е достатъчна за захранването на устройството.

Гъвкаво регулиране на стойностите

Дисплеят може да бъде конфигуриран да показва измерваната величина като действителна стойност, като например нивото в сантиметри или температурата в градуси по Целзий. За тази цел потребителят може свободно да дефинира и мащабира обхвата на измерване, като използва начална и крайна точка. Дори нелинейните сигнали могат лесно да бъдат показани като линейни стойности, като се използват свободно позиционирани точки на линеаризация. Например, ъгълът на отвора може да бъде указан с помощта на измерените стойности на разстоянието. Това предоставя на потребителя мощен и лесен за използване дисплей на измерената стойност.