You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Цифровата технология се среща с аналоговата: интегриране на съвременни IO-Link сензори по аналогов начин

  • Преобразува технологичните стойности на IO-Link в два аналогови сигнала 4...20 mA
  • Идеален за IO-Link сензори с няколко технологични стойности
  • Включи и работи: не се изискват настройки на параметри
  • Устойчив на почистващи препарати, идеален за използване в хигиенни зони
  • Лесен монтаж директно на сензора или в свързващата линия

Принцип на работа

IO-Link сензорите често предоставят няколко измерени стойности едновременно, например сензори за проводимост с вградено измерване на температурата. За да позволи на тези сензори да бъдат свързани към съществуващи системи за управление, този преобразувател преобразува две цифрови измерени стойности в два аналогови сигнала (4...20 mA). Така хардуерът на системата вече е подготвен за бъдеща цифровизация. Преобразувателят може да се използва директно без параметризиране. Въпреки това, ако е необходимо, може да се параметризира и чрез IO-Link, напр. за мащабиране на аналогови стойности.

Хигиенни

Специалните материали на корпуса, както и високият клас на защита IP 67 / IP 69K позволяват, например използване в хранително-вкусовата промишленост дори при почистване под високо налягане и агресивни почистващи препарати.

Принцип на работа:

1 x IO-Link се преобразува в 2 x аналогов изход

С този компактен преобразувател модерните IO-Link сензори, които осигуряват повече от една технологична стойност, могат да бъдат свързани към съществуващи системи за управление, оборудвани само с аналогови входове.

Множество измервани стойности чрез IO-Link

Следва малък набор от сензори на ifm, които извеждат повече от обикновена технологична стойност чрез IO-Link.

Цифровата технология се среща с аналоговата: интегриране на съвременни IO-Link сензори по аналогов начин

Тип на сензора Технологични стойности чрез IO-Link
Сензор за ниво LT ниво, температура
Дебитомер SD дебит, температура, налягане
Сензор за налягане PM15 налягане, температура
Температурен сензор TCC 2 x температура
Сензор за проводимост LDL проводимост, температура
Лазерен сензор OGD разстояние, отразяваща способност