• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Мултифункционален дисплей за различни измерени стойности

Приема (почти) всички типове сигнали

Измерена стойност високо в „облака“ увеличава глобалната – но не винаги локалната – видимост на информацията. За тази цел новият мултифункционален дисплей с универсален вход за измерване е правилният избор в почти всички приложения.

Той може да открива и преобразува аналогови стандартни сигнали, импулси, честоти и температурни сензори, както и да показва измерената стойност в необходимата единица директно на място.

Ясно представяне

TFT дисплеят предлага различни възможности и цветове за визуализиране на измерената стойност. Показва се и мерната единица, името на сигнала и етикетът за местоположение, които ясно обясняват значението на показаната стойност.

Различните цветове на шрифта и фона на дефинируемите аларми помагат да се оцени измерената стойност. Чрез двата релейни изхода, индивидуалните аларми могат да бъдат прехвърлени към системи с по-високо ниво или могат да бъдат реализирани прости контроли.