• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Добавка за наблюдение за ifm Vision Assistant

Централен преглед на качеството на процеса

С инструмента за мониторинг като добавка към ifm Vision Assistant можете да комбинирате изображението и данните за обработка на вашите визуални сензори в мрежата на табло. Това ви осигурява ясен преглед на съответните изображения на живо, статистика за добри и лоши части, както и съобщения за състоянието от сензорите по всяко време.

Откривайте и отстранявайте отклоненията по-бързо

Този ясен преглед ви улеснява да наблюдавате операциите на процеса както директно в производствената среда, така и на централно място в реално време и бързо да идентифицирате възможните отклонения. Поддръжката или коригиращите мерки могат да се извършват с кратко време за реакция и може да се поддържа високо качество на процеса.

Идентифицирайте тенденциите въз основа на историята на данните

Освен това можете също така да използвате автоматично генерираната история на данните, за да анализирате развитието на процесите, да извличате тенденции от тях и да действате изпреварващо.