You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Многокодовото четящо устройство проверява и анализира кодове и текст

  • Универсална употреба за контрол на качеството и процеса в производството и логистиката
  • Открива и проверява както текст, така и кодове
  • Висока производителност благодарение на бързата оценка на няколко различни кода и текстови пасажи в едно изображение
  • Надеждно разпознаване дори в случай на външна светлина и предизвикателни повърхности
  • Лесна настройка на параметрите на устройството или чрез Vision Assistant на ifm

Универсално решение за производство и логистика

Многокодовото четящо устройство O2I открива 1D и 2D кодове, както и текстови елементи и анализира тяхното качество в рамките на няколко милисекунди. Броят на елементите, които трябва да бъдат открити, е без значение, тъй като O2I може да оцени няколко кода или текстови елемента, както и тяхната комбинация само с едно заснемане на изображение. Това прави многокодовото четящо устройство универсално решение в производствените и логистичните процеси, където наличието на кодове и текстова информация трябва да се проверява за качество или да се използва за проследяване на продукта.

O2I може бързо да се настрои за прости приложения директно на устройството. По-сложните задачи могат да се изпълняват също толкова лесно с награденият Vision Assistant на ifm.

Всичко в една система

Мултикод-четецът O2I вече открива шрифтове и знаци в допълнение към познатите 1D и 2D кодове. То осигурява надеждна идентификация дори при трудни условия, напр. в случай на промяна на външната светлина или на лъскави повърхности. Датата на производство, партидният номер и сериализацията на продуктите вече са важни точки в средата на track & trace (следи и проследявай) - задачи в средата на Индустрия 4.0. С доразвития O2I тези задачи вече могат да бъдат овладени блестящо. Четене или сравняване на текстове самостоятелно или в комбинация с 1D и 2D кодове.

Продукти