You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
 1. moneo: Платформа на IIoT
 2. Примери на употреба

Следене на проводимостта в инсталация за почистване на място (CIP)

Осигуряване на технологичните стъпки в процеса на почистване на инсталацията

Сензорите за проводимост са подходящи в най-висока степен за употреба в хранителната промишленост. Те засичат проводимостта и концентрацията на различни среди и могат да разграничават между почистващи агенти, вода за изплакване и хранителен продукт. Това означава, че е възможно както постоянното проследяване на продукта, така и намаляването на разхода на продукт и вода за изплакване – всичко това без да правите допълнителни настройки на сензора. Прецизните, бързите и надеждните измервания при процеса спомагат за подобряване на техническата готовност на оборудването и оптимизирането на циклите на почистване.

За да се поддържа конкурентоспособността е важно да се сведат до минимум престоите в производството, без да се влошават безопасността и качеството на продуктите. Следене на концентрацията на измиващия препарат и завършеното промиване на линията от химикалите. Проводимостта може да се използва за откриване на фазовото разделяне между водата за изплакване, разяждащите или киселинни разтвори за CIP и продукта. Необходима е само измерима разлика в проводимостта на продукта.

Началната ситуация:

ifm използва почистваща система за CIP за изпитания на сензорите за процеси. Тази система може да се пробва с различни среди, налягания и температури, за да се изпитат сензорите възможно най-близо до приложенията на клиента. Системата разполага с общ промишлен контролер за работа и ограничено проследяване.

Тя не разполага със сензори за измерване на проводимостта.

Цел на проекта:

Целта на проекта е да се инсталира допълнително решение за следене в изпитваната система, за да се използват и анализират исторически данни в по-голяма дълбочина. Това ще създаде по-голяма прозрачност и ще позволи бъдещи оптимизации на процесите. Съществуващият PLC остава непроменен. Чрез разширяването на инсталацията данните ще се прехвърлят към moneo RTM чрез устройства с IO-Link.

Внедряване:

moneo|RTM се инсталира на централен сървър в ifm. IO-Link Мастър е свързан към сървъра чрез вътрешна VLAN. На входа и изхода на инсталацията за CIP са инсталирани два сензора за проводимост LDL200, които са свързани към IO-Link Master.

Резултатът:

 • Софтуерът предоставя преглед на всички съответни технологични стойности на проводимостта.
 • Определя се състоянието на водата за изплакване.
 • Разходът на измиващи препарати и разтвори за изплакване е сведен до минимум.
 • Прецизните, бързите и надеждните измервания при процеса спомагат за подобряване на техническата готовност на оборудването и оптимизирането на циклите на почистване.

Краен резултат:

Инсталацията беше дигитализирана успешно, без каквито и да било промени или интервенции в съществуващия PLC или в софтуера.

Структура на системата

ifm moneo | RTM - system build
 1. Индуктивен сензор за проводимост на входа
 2. Индуктивен сензор за проводимост на изхода
 3. IO-Link Мастър (напр. AL1351)

Информационно табло

Съответната информация от сензорите може да се визуализира бързо и поотделно чрез интелигентното информационно табло. Предварително конфигурирани инструменти, като термометри или линейни диаграми, помагат за графичното визуализиране на текущите технологични стойности. Изображенията в стандартни формати (PNG, JPEG, GIF...) могат да бъдат качени директно на информационното табло. Потребителите могат лесно да навигират между различни информационни табла, използвайки маркерите за навигация.

Следното изображение показва визуализацията на информационното табло на цялата инсталация. Навигационните маркери се свързват директно с други информационни табла, които предоставят допълнителни подробности за съответната област:

ifm moneo - CIP dashboard
 1. Проводимост на входа
 2. Проводимост на изхода
 3. Разлика в проводимостите
 4. Средна температура на входа на сензора за температура и сензора за проводимост
 5. Средна температура на сензора за проводимост на изхода

Анализ

Анализът осигурява лесен достъп до исторически данни и сравнява различни технологични стойности. Например, може да се измери колко време е необходимо, за да достигне едно и също ниво проводимостта на входа и на изхода. Това помага на оператора на машината за оптимизиране на процеса. Могат да се оптимизират скъпите процеси на промиване например, с киселини и основи.

 • Показване на съответните стойности на сензорите в диаграмата на анализа
 • Визуализация на периода от време за всеки отделен процес на почистване
 • Корелация на технологичните стойности на входа и изхода
moneo - CIP analysis

Изчислени стойности

Тази функция генерира допълнителна стойност от технологичните данни. Технологичните стойности могат да се свързват и да се използват за изчисления. Например в инсталациите за CIP разликата в проводимостта на входа и на изхода играе важна роля. Тя може да се използва за оценка на това колко добре системата е промита със съответното средство (вода, киселина, основа и др.). Когато разликата се доближи до 0 µS/cm, може да се приеме, че системата е напълно промита.

ifm moneo - CIP calculated values
 1. Проводимост на входа [ µS/cm]
 2. Проводимост на изхода [ µS/cm]
 3. Изчисляване на абсолютната разлика на двете входни стойности
 4. Разлика в проводимостта като резултат от изчисление [µS/cm]