You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Следене на състоянието
  3. Сензори за поток на вода

Сензори за поток на вода

  • С индикация на обемния поток, общото количество и температурата
  • Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
  • С комутиращ изход, аналогов изход и импулсен изход
  • Ясно видим светодиоден дисплей

Системи за измерване на потреблението на вода

Усилията за намаляване на потреблението на вода предполага познаване на сегашното потребление. Измервателните системи като магнитно-индуктивните или ултразвукови сензори за поток регистрират трите технологични параметъра: количеството на протичащата течност, употребеното количество и температурата на средата. Те често се използват в охлаждащи контури, например в стоманодобивни заводи, в автомобилната промишленост и в производството на стъкло. Във водоснабдяването и канализацията и в промишлените съоръжения сензорите се използват за измерване на потреблението на вода.
Върховото потребление, моментния разход или натрупаното потребление могат да бъдат програмирани и извиквани чрез настроените превключващи или алармени стойности с просто натискане на бутон.
Асортиментът включва и вариантите за използване в снабдяването с питейна вода.