Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Следене на състоянието
  3. Дебитомери за сгъстен въздух

Дебитомери за сгъстен въздух

  • Измерване съгласно ISO 2533 и DIN 1343
  • За сгъстен въздух за промишлена употреба, също и за аргон (Ar), въглероден двуокис (CO2), азот (N2)
  • Широк измервателен диапазон 700 Nm³/h
  • Кратко време за реакция и висока чувствителност
  • С индикация на обемния поток, общото количество и температурата

Дебитомери за сгъстен въздух

Разходомерът за сгъстен въздух от серия SD контролира номиналния обемен дебит работен сгъстен въздух. Той регистрира четирите технологични параметъра скорост на потока, количество протичащо вещество, потребявано количество и температура на средата. Дори и при колебания на температурата и налягането, сензорът подава надеждно информация за технологичните стойности. Високата точност на измерване позволява сигурно регистриране и на много малки количества и позволява разпознаването на течове.
Върховото потребление, моментния разход или натрупаното потребление могат да бъдат програмирани и извиквани чрез настроените превключващи или алармени стойности с просто натискане на бутон.
Устройствата разполагат с два превключващи изхода, които могат да бъдат програмирани като нормално отворени или нормално затворени. Един превключващ изход може да бъда конфигуриран и като скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности. За контрол на употребеното количество другият изход изпраща числов импулс на управлението.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Освен това, се предлагат сензори, чиито параметри могат да бъдат въвеждани чрез IO-Link, например с помощта на USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.