You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States

Осигуряване на качество и надеждност в стоманопроизводството

В световен мащаб стоманопроизводството се смята за един от най-големите и важни отрасли. То винаги е било важна задвижваща сила за икономиката. Неговите продукти са незаменими например за металопреработването, автомобилната индустрия, машиностроенето и строителството. Само най-модерните, високоавтоматизирани и изключително надеждни производствени съоръжения гарантират икономически успех при стоманопроизводството.

Приложения: