You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Радарни сензори

Радарни сензори

  • Дълги обхвати и широк температурен диапазон
  • Надеждни измервания дори при валежи, мъгла, прах и мръсотия
  • Едновременно засичане на разстояние и скорост
  • Режимите на работа могат да бъдат зададени в съответствие с конкретното приложение
  • Интуитивна настройка и визуализация на измерените данни с помощта на софтуера ifm Vision Assistant

Радарни сензори за разстояние

С нашите радарни сензори за разстояние можете да откривате обекти прецизно дори при екстремни условия.
Благодарение на големите разстояния, устойчивостта на удари и вибрации и различните режими на работа нашите сензори гарантират надеждно откриване при дъжд, сняг, вятър или прах.

Открийте предимствата на радарните сензори за разстояние за постоянно надеждна оперативна готовност.