Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link-voordelen
  2. Systeemoverzicht
  3. Procesindustrie

IO-Link in de procesindustrie

Niveaumeting

Bij een tankapplicatie zijn niveausensoren van de serie LMT toegepast. Zij herkennen en signaleren het onder- en overschrijden van grenswaarden bij het niveau. Ook het drooglopen van pompen zijn met de LMT te verhinderen. Gewoonlijk is de schakeluitgang “actief” wanneer een medium aanwezig is en “inactief” wanneer er geen medium aanwezig is.

Meerwaarde met IO-Link:

Als deze applicatie met IO-Link wordt uitgevoerd, is er extra informatie beschikbaar. Met IO-Link is de echte digitale proceswaarde beschikbaar, omdat hij zowel eenvoudige media (bijv. melk en water) van elkaar kan onderscheiden, en aanhechtingen of schuimvorming onderdrukt. Via deze functies kan bijvoorbeeld de actuele tankinhoud worden bepaald en is een efficiënter reinigingsproces te realiseren. De sensor herkent wanneer de tank gevuld is met zuiver water. Het spoelproces kan worden beëindigd en het volgende productieproces direct worden gestart, om zo de productietijd te maximaliseren.

Continue niveaumeting in een opslagtank

De druksensor PI beschikt over een analoge uitgang van 4...20 mA en een schakeluitgang. Conventionele analoge signalen zijn echter gevoeliger voor EMC-storingen.Bovendien wordt de gemeten waarde van de sensor richting de PLC meerdere malen geconverteerd in analoge en digitale data. Door de omrekeningen die nodig zijn ontstaan meetonnauwkeurigheden. De waarde die de PLC ontvangt, wijkt af van de daadwerkelijk waarde vanuit de sensor.

Hoge drukpieken en onderdruk worden in de sensor opgeslagen, maar hebben geen rechtstreekse invloed op de besturing.

Meerwaarde met IO-Link:

Met IO-Link wordt de gemeten drukwaarde zuiver digitaal, zonder conversies en verschaling, van de sensor naar de PLC en de IT-infrastructuur gestuurd. Het digitale signaal is niet gevoelig voor EMC-storingen, de meetwaarde wordt exact en zonder conversieverlies doorgegeven aan de besturing en de software.

Het opvragen van te hoge en lage drukwaarden via de software resulteert in een rechtstreekse bewaking van drukpieken en onderdrukken. Drukpieken kunnen van directe invloed zijn op de werking van de sensor, bovendien kan de productkwaliteit afnemen, wanneer de grenswaarde onder- of overschreden wordt.

Redundante temperatuurmeting bij pasteuriseerinstallaties

Bij de productie van zuivelproducten is het zeer belangrijk dat de juiste temperatuur wordt aangehouden. Temperatuurtransmitters van de serie TCC van ifm beschikken over zelfcontrolerende bewakings- en diagnosefuncties om de procesveiligheid te verhogen. De TCC-sensor is de eerste sensor met driftherkenning voor de levensmiddelenindustrie. Dat is mogelijk omdat de sensor is uitgerust met twee onafhankelijke meetelementen met verschillende karakteristieken, waardoor drift van de sensor snel en betrouwbaar is te herkennen. Als dat het geval is, wordt er een waarschuwingssignaal naar de PLC verzonden.

Meerwaarde met IO-Link:

Met IO-Link kunnen beide temperatuurelementen van de TCC worden bewaakt. Tevens wordt als derde waarde het gemiddelde van de beide waarden naar de besturing verzonden. Dat wil zeggen dat er drie verschillende temperatuurwaarden via een enkele kabel kunnen worden verzonden en bewaakt. De redundante temperatuursignalen maken klantspecifieke driftherkenning mogelijk op basis van het proces en bieden een veilige oplossing ne reduceert het aantal sensorkalibratie.

Koelwaterbewaking in de gieterij

Voor de correcte werking van een industriële oven is het koelsysteem van groot belang. Voor de levensduur en de veiligheid van de machine maar ook voor de kwaliteit van de vervaardigde producten. Om de ideale temperatuur constant en exact aan te houden, moeten meerdere parameters van het koelwater, zoals temperatuur en stroming, exact bewaakt worden. Daarvoor zijn in conventionele meetstructuren meerdere sensoren en montagepunten bij de machine nodig.

Meerwaarde met IO-Link:

De magnetisch-inductieve doorstromingssensor SM van ifm verstuurt met stroming, temperatuur en de vastgestelde totale hoeveelheid (totalisator) via IO-Link meteen drie relevante waarden via een 3-aderige standaard aansluitkabel. Zo kan men besparen op meerdere dure analoge kaarten. Daarnaast neemt hetaantal leidingadapters, de noodzakelijke afsluitpunten en hogere magazijnvoorraad af.