You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link-voordelen
  2. Systeemoverzicht
  3. Automatiseringsindustrie

IO-Link in de automatiseringsindustrie

Persluchtverbruikssensor voor het inzichtelijk maken van het energieverbruik

Een belangrijke reden voor overmatig energieverbruik in persluchtsystemen zijn lekkages. Deze kunnen resulteren in een verlies van wel 30% van het compressorvermogen. Daarnaast kunnen lekkages resulteren in een ongelijkmatige systeemdruk. Het gevolg: De installaties die aangedreven worden door luchtdruk, werken niet correct, de productie verloopt inefficiënt en de kwaliteit van de producten neemt af. Bovendien moet er vaker onderhoud aan de installatie worden uitgevoerd.

De persluchtverbruikssensor SD van ifm meet de actuele druk, de doorstroomhoeveelheid maar ook het totale persluchtverbruik. Zo wordt het persluchtverbruik bij afzonderlijke punten evenals in zijn totale verbruik exact gemeten. Aan de hand van afwijkende waarden kunnen lekkages snel worden vastgesteld en verholpen.

Meerwaarde met IO-Link

Het installeren van drukluchtbewakingssystemen is gewoonlijk onbetaalbaar. IO-Link verstuurt meerdere proceswaarden via een enkele aansluitkabel. In het geval van de SD zijn dit de persluchtdruk, de actuele stroming, temperatuur en totalisatorwaarde. Dat vermindert de behoefte aan dure analoge kaarten. Omdat een sensor meerdere proceswaarden kan verzenden, zijn extra leidingadapters, sensoren en bekabeling niet meer nodig, tegelijkertijd daalt de magazijnvoorraad. De besparingen door de snelle en nauwkeurige detectie van lekkages dragen bij het extra verbruik aan energie in te dammen en eventuele meerkosten voor de installatie met persluctbewaking snel terug te verdienen.

Vacuümsensoren bewaken de vacuümgrijpers

Vacuümsensoren van de serie PN7 meten het vacuüm dat nodig is voor een correcte werking van de vacuümgrijpers. Als het vacuüm onder de minimumwaarde daalt dan blijft de vacuümgrijper in zijn uitgangspositie staan om schade aan de werkstukken en installaties te vermijden. Aanvullend worden het hogere persluchtnetwerk (12 bar) en het lagere persluchtnetwerk (6 bar) bewaakt.

Meerwaarde met IO-Link

Moet de vacuümsensor PN7 worden vervangen, dan kunnen de ingestelde parameters automatisch via IO-Link naar de nieuwe sensor worden verzonden. Dat bespaart tijd en verhindert mogelijke fouten bij de schakelpuntinstelling. De vacuümsensor kan via IO-Link als aan/uit-schakelaar functioneren of analoge waarden verzenden. Zo kan een sensor zowel voor binaire als ook analoge applicaties worden toegepast waardoor de magazijnvoorraad minder wordt.

Botsingscontrole bij het montageplatform

In een automobielfabriek controleert de optische afstandssensor O1D bij een overgang tussen twee montagestappen of er een carrosserie op het montageplatform staat. Is dat het geval, dan beweegt een vergrendeling omlaag om de carrosserie veilig te positioneren. Vanwege het ontwerp is de O1D op een moeilijk toegankelijke positie gemonteerd. Om de sensor in het geval van een productiewissel opnieuw te parametreren, moet daarom de montagelijn gedurende deze tijd worden gestopt.

Meerwaarde met IO-Link

Een parametrering op afstand via IO-Link is in deze applicatie essentieel. De O1D-afstandssensor kan zonder bezwaar op de ontoegankelijke locatie worden gemonteerd en bij een wissel naar een ander productiemode,l zonder de productielijn te stoppen, via software of PLC worden ingesteld.