1. Ana sayfa
  2. IO Link
  3. Bilgi / SSS
  4. Sözlük

IO Link Sözlüğü

Aktuatör

Elektrik sinyallerini hareket enerjisine dönüştüren cihaz.
 

Döngüsel olmayan veriler

Kontrolörden sadece iş emrine aktarılan veriler (örn. parametre verileri, teşhis cihazı verileri).
 

COM1-3

IO Link veri aktarım hızları
 

Cihaz

Bir cihaz; bir sensör, bir aktuatör veya bir hibrid cihaz olabilir. Pasif bir katılımcıdır ve sadece Master'ın sorularına cevap verir.
 

DI

Digital Input (Dijital giriş)
 

DO

Digital Output (Dijital çıkış)
 

DTM

Device Type Manager (Üreticiye özel sürücü)
 

Olay

Cihaz, doğru olmayan bir işletim durumunu olay aracılığıyla Master'a bildirebilir. Bu, arayüzde bir bit'in ayarlanması yoluyla gerçekleştirilir. Master, bu olayı klasik bir hata koduyla okur.
 

FDT

Alan Cihaz Aracı (örn. ifm Container)
 

GSD dosyası

Cihaz ana dosyası - Cihazla ilgili olarak, alan hattında bağlanılması gereken bir arayüzü tanımlar. GSD dosyaları, dosya formatında bulunur ve cihazın üreticisi tarafından sağlanır.
 

HMI

Otomasyon sisteminin kontrol ve izleme cihazı (Human Machine Interface-İnsan Makine Arayüzü).
 

Hub

Hub'lar, Gateway'lerin aksine, aynı arayüzlerin arasında bağlantılar oluşturur, örn. USB Hub'ları.
 

Hibrid cihaz

Hem sensör, hem de aktuatör fonksiyonlarını bir araya getiren birleşik bir cihaz.
 

IEC 61131-9

IEC 61131 sayılı uluslar arası normda, programlanabilen kumanda sistemlerinin temelleri ele alınır. Bölüm 9'da IO Link, küçük sensörler ve aktüatörler için Tek Damlalı dijital iletişim arayüzü (SDCI) ifadesiyle tanımlanmaktadır.
 

IODD

Cihazların elektronik cihaz açıklaması (IO Device Description).
 

IO Link Cihazı

Bir IO Link Master tarafından kontrol ve kumanda edilen alan cihazı.
 

IO Link Master

Bir üst seviye alan hattı ile IO Link cihazları arasındaki bağlantıyı oluşturur. IO Link Master, IO Link cihazlarını kontrol ve kumanda eder.
 

MES

Üretim Yürütme Sistemi (Manufacturing Execution System - MES) olarak, çok katmanlı bir üretim yönetim sisteminin proses yönelimli şekilde çalışan düzlemi tanımlanır. Genellikle 'Üretim kontrol sistemi' eşanlamlı sözcüğü kullanılır. MES, üretim planlamasına yönelik benzer etkilere sahip sistemlere, yani ERP sistemlerine (Enterprise Ressource Planning) göre, proses otomasyonunun dağıtılmış sistemlerine doğrudan bağlantı özelliğiyle dikkat çeker ve üretimin yönlendirilmesini, yönetilmesini, kumandasını veya kontrolünü gerçek zamanlı olarak gerçekleştirme olanağı sağlar. İşletim verilerini algılama (BDE), makine veri algılama (MDE) ve personel verilerini algılama gibi klasik veri algılama ve hazırlık işlemleri ile birlikte ayrıca üretim prosesi üzerinde zamansal açıdan benzer etkilere sahip diğer tüm prosesler de buna dahildir.
 

Port

Port, bir IO Link iletişim kanalıdır.
 

Parametreleme sunucusu

Bir IO Link Master, IO Link Spesifikasyonu 1.1'e göre IO Link cihazı için parametreleme sunucusu olarak çalışabilir.
 

Adım adım bağlantı

Bir adım adım bağlantı, iki nokta, yer veya cihaz arasındaki doğrudan, aracısız bir bağlantıdır.
 

Sensör

Fiziksel değerleri algılamak ve elektriksel büyüklüklere dönüştürmek için kullanılan cihaz.
 

PLC

PLC, bir makineyi veya sistemi kumanda etmek veya ayarlamak için kullanılan ve dijital olarak programlanan bir endüstriyel bilgisayardır. Kullanıcı, bir PLC'yi kendi sisteminin ihtiyaçlarına göre programlar. Çevresel sinyaller, Giriş/Çıkış modülleri veya alan hattı Master'ı ve merkezi olmayan alan hattı Slave'leri üzerinden okunur veya yayınlanır.
 

SIO

Standart Giriş Çıkış Modu: Klasik, dijital cihazların IO Link Master portlarına bağlanması.
 

Slave

Bağımsız olarak iletişim kurmayan, sadece Master'ın sorularına cevap veren hat katılımcısı.
 

Dönüştürme süresi

Dönüştürme süresi, A/D dönüştürücünün, ölçüm değerini algılamak ve yapı grubundaki ölçüm değerini işlemek için gereken zaman alıcı uygulamalar (teşhis, tel kopması denetimi) için ihtiyaç duyduğu sürenin toplamıdır.
 

Döngüsel veriler

Kontrolör tarafından otomatik olarak ve düzenli aralıklarla aktarılan veriler (proses verileri, değer durumu).
 

Döngü süresi

Bir kontrolördeki döngü süresi, girişlerin okunmasından çıkışların yayınlanmasına kasar programın işlenmesini tanımlar. İletişim sistemlerindeki döngü süresi, tüm veriler bütün katılımcılar arasında alınıp verilene ve döngü baştan başlayana kadar geçen süreyi tanımlar.