You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

IO-Link: Dünya Genelinde Açık İletişim Standartı

Daha yüksek performans. Daha az çaba.

ifm' nin IO-Link sensörleri, kullanıcı için tamamen yeni olanaklar yaratıyor. Hızlı ve kolay kurulumdan ek olarak mevcut makine izleme verilerine ve proses şeffaflığına; makine seviyesinden ERP yazılımına kadar: IO-Link, ikna edici verimlilik kazançları ve maliyet tasarrufları sunar. Kendiniz görün!

Bu sonuçları, daha önce analog sensörlerin standart paralel kablolamasını kullanan müşteriler elde etti ve bu sonuçlar, esas olarak önemli ölçüde azaltılmış kurulum süreleri, daha az bileşen ihtiyacı ve kontrolöre daha kolay entegrasyon sayesinde sağlanmıştı.

IO-Link, lider sensör, aktüatör ve kontrolör üreticileri tarafından geliştirilmiştir. Ortaya çıkan sonuç, otomasyon için standardize edilmiş ve endüstriyel haberleşmeden bağımsız bir arayüzdür. Kullanıcı, bu sayede karmaşık adresleme olmadan noktadan noktaya bağlantı olanağına kavuşur.

Kolay kurulum, hızlı sensör değiştirme

IO-Link cihazları, örneğin bir M12 konektör aracılığıyla basitçe bağlanır. Bu nedenle, yanlış kablolama nedeniyle arızalar yaşanmaz. Veri iletimi için standart endüstriyel kablolar kullanılabildiği için, gerekli kablo çeşitliliği de azalır. Ayrıca yalnızca tek bir kablonun PLC' ye geri gitmesi gerekir ve IP69K sayesinde çok sayıda IO-Link Master cihazı sahada doğrudan kullanılabilir.

IO-Link entegrasyon yardımı

Bir IO-Link Master kullanılıyorsa, bu, bağlı sensörler için tüm parametreleri saklar. Bir sensör daha sonra benzer bir üniteyle değiştirilirse, saklanan parametreler yeni sensöre otomatik olarak yazılır. Gerekli sensör ayarlarını aramaya artık ihtiyaç duyulmaz.

Bu kullanışlı tak-çalıştır değiştirme, satıcıdaki benzersiz cihaz tanımlaması ve cihaz kimliği sayesinde mümkündür. IO-Link sayesinde cihazlar kontrol edilebilir. Bu sayede, cihazların uygun olmayan ünitelerle değiştirilmesi önlenir.

Ölçüm değerlerinin parazitsiz, kesin iletimi

Klasik sensörlerin ölçüm değerleri, PLC' deki son değerlendirme öncesinde, dijital ve analog verilere birkaç kez dönüştürülerek kesin ölçüm değerlerinin kaybolmasına neden olurlar. IO-Link verileri, bir 24 V sinyali temel alan, tamamen dijital bir formda ileterek dönüştürmeyi gereksiz kılar ve kaybı önler.

Ayrıca sinyal iletimi harici etkilere karşı duyarsızdır. Ekranlı kablolar ve ortak topraklama artık gerekli değildir; veriler, endüstri standardında kablolarla iletilebilir. Bu yeni teknoloji sayesinde pahalı analog giriş kartlarına artık ihtiyaç kalmaz.

ifm' nin hijyenik basınç sensörleri, basınç tanklarındaki seviyeyi sürekli olarak algılar. Geçmişte, seviyenin analog sinyalle iletimi sırasındaki dönüştürme kayıpları ve EMU paraziti, yanlışlıklara neden oluyordu. Ölçüm değerlerinin IO-Link aracılığıyla saf dijital iletimi sayesinde, artık kontrolöre kesin ölçüm değeri iletiliyor.

Kontrolör ve endüstriyel haberleşmeden bağımsız

IO-Link Master' lar aracılığıyla, IO-Link cihazları neredeyse tüm endüstriyel haberleşme ve kontrol sistemlerinin altyapılarına entegre edilebilir ve diğerlerinin yanında PROFINET, EtherNet/IP veya AS-i' ye arayüz sağlar. PLC' nin fonksiyon blokları, programlamayı basitleştirir. IO-Link, otomasyon endüstrisinin lider üreticileri tarafından bir açık standart olarak geliştirilmiştir ve sürekli iyileştirilmektedir. IO-Link Master' lara valf terminalleri gibi aktüatörleri bağlamak bile mümkündür. Ortaya çıkan sonuç, daha esnek ve küçültülmüş bir tesis altyapısıdır.

Birkaç ölçüm değeri tek bir ünitede

Soğutma devreleri gibi uygulamalarda, birkaç proses değeri çoğu zaman kesin proses kontrolünü sağlamak için algılanır. Bunun sonucunda, geleneksel bir ölçüm noktası, örneğin akış hızını, toplam miktarı ve sıcaklığı algılamak için birkaç sensör içerir. IO-Link sensörleri, birden fazla proses değerini ölçebilir ve dijital olarak iletebilir. IO-Link bulunan bir akış sensörü, üç değerin hepsini tek bir ünitede kesin olarak algılayabilir ve bu değerleri standart bir 3 telli kabloyla dijital olarak iletebilir. Bu sayede, değiştirilen sensörlerin konfigürasyon, kurulum ve depolanma maliyetleri önemli ölçüde azalır

Sensör parametrelerine uzaktan erişim

IO-Link cihaz parametreleri, moneo configure gibi parametre yazılımları aracılığıyla değiştirilebilir. Bu, hızlı ayarlama yapılmasını sağlar ve arıza süresini azaltır. IO-Link sensörleri, sensördeki işletim tuşlarıyla veya yazılımla uzaktan kilitlenebilir. Kilit, yazılım olmadan devre dışı bırakılamadığı için, sensördeki parametrelerin kasıtlı veya kasıtsız değiştirilmesi önlenir. moneo configure yazılımı, kullanıcıların cihaz ayarlarını kaydetmelerini ve ayar protokolleri oluşturmalarını sağlar.

Durum denetimi / teşhis

IO-Link sayesinde, proses ve servis verileri aynı anda aktarılır. Minimum veya maksimum değerler veya tel kopmaları ve kısa devre hataları gibi aperiyodik şekilde alınabilen teşhis verileri, kestirimci bakım yapılmasına izin vererek daha uzun tesis çalışma süresi sağlar. Teşhis verilerine, çalışma sırasında bile erişilebilir.

Bir soğutma sisteminde akış oranı, SM serisi manyetik indüktif akış sensörleri kullanılarak hassas bir şekilde izlenir. Bir hata oluşursa, teşhis verileri Master'dan kontrolöre aktarılır. Arızalı sensör kesin bir şekilde tespit edilir.

Madde, köpük ve kirlenme algılama

IO-Link' i kullanın ve sensörün ne ölçtüğünü görün. Birçok akıllı sensör yalnızca ikili sensörler olarak kullanılabilir, örn. bir üst veya alt seviyeye ulaşıldığında bir anahtarlama sinyali sağlamak için. Entegre IO-Link arayüzü sayesinde sensörler mevcut proses değerini de iletir. Bu, örneğin ürün ve kontrolördeki temizlik maddesi arasında ayrıştırma yapılmasını sağlar. Tesisi ve ürünü korumak amacıyla temizlik işlemleri sonrasında köpüğü veya kir kalıntılarını algılamak da mümkündür.