• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Otomotiv Endüstrisi

Automotive industry

Otomotiv Endüstrisi için Geleceğe Hazır Otomasyon Teknolojisi

Otomotiv endüstrisinde son teknolojiye sahip koordineli üretim teknolojileri, maliyet optimizasyonu yapılmış büyük ölçekli üretime olanak sağlarken, aynı zamanda, müşterilerin münferit ekipman taleplerini de karşılarlar. Bunun için, otomatik üretim prosesinde yer alan her adımın her zaman güvenilir bir şekilde birbirine bağlanması gerekir: Pres atölyesinden, beyaz gövdeye, boya atölyesinden, güç aktarma organlarına ve özellikle elektromobilite için hassas akü üretiminden, son montaja kadar.

ifm, otomotiv endüstrisini, tesislerinin ve süreçlerinin otomasyonu ve dijitalleştirilmesi için yenilikçi teknolojilerle destekler. Proses ortamının izlenmesi için sensörler, makineleri ve insanları korumak için güvenlik çözümleri, üretim tesislerinin sürekli durum izlemesi için sistemler veya konum tespiti ve kalite kontrolü için görüntü sensörleri fark etmez; Otomobil üreticilerine bütünsel proses otomasyonu için geleceğe dönük çözümler sunuyoruz.