You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States

ifm Vision: od selektivního měření vzdálenosti po průmyslové vidění

Naším posláním je být hnací silou průmyslové digitalizace a zpřístupňovat vynikající optické technologie společnostem všech velikostí. To platí i pro kamerové senzory, které jsou „okem“ průmyslu 4.0 ahrají významnou roli při digitalizaci celého odvětví. Naše vize: nejmodernější technologie, která je dostupná všem!

Bez kompromisů: Vaše výhody s našimi produkty z řady Vision

Produkty z řady Vision umožňují širokou škálu použití, nabízíme vám:

ifm nabízí systémy průmyslového vidění jako snadno použitelné řešení pro průmyslové zpracování obrazu již od roku 2003. Všechny naše výrobky se dodnes vyznačují nebývalou jednoduchostí používání. Složité výzvy lze vyřešit během několika minut.

V čem jsou naše produkty dále jedinečné? Jako jediný dodavatel systémů průmyslového vidění vyvíjíme všechny komponenty zcela sami. To nám umožňuje vyrábět senzory s technologií TOF (Time-of-Flight), které přesně splňují jakékoli specifické systémové požadavky.

Rozpoznávání 1D předmětů: přesné zjišťování vzdáleností, úrovní a poloh

1D senzory polohy jsou ideální například pro bezkontaktní měření vzdálenosti nebo pro úlohy polohování v rámci automatizačních technologií. Rovněž lze spolehlivě provádět měření hladiny. Kromě toho lze hodnoty vzdálenosti přímo vizualizovat.

 
Pro jakou oblast použití byste rádi použili 1D senzory?

Chtěl(a) bych spolehlivě měřit délky na velké vzdálenosti.

Další informace

Rád(a) bych bezkontaktně měřil(a) hladinu kapalin nebo pevných látek.

Další informace

Rád(a) bych určil(a) přesnou polohu velmi malých dílů.

Další informace

Chtěl(a) bych rozlišovat objekty na základě jejich barvy (odrazivosti).

Další informace

Rozpoznávání 2D předmětů: detekce povrchů, tvarů, kódů a profilů

Senzory 2D umožňují kontrolovat, zda obrys, povrch, geometrie nebo rotační poloha objektu odpovídají předem definované specifikaci. Navíc nabízejí řešení pro rozpoznávání kódů a textů.

Pro jakou oblast použití byste rádi 2D senzory využili?

Rád(a) bych posoudil(a) povrchy
a zkontroloval(a) přítomnost předmětů.

Další informace

Rád(a) bych identifikoval(a) objekty
bez ohledu na tvar
a umístění.

Další informace

Chtěl bych porovnat
výškový profil
objektu s
cílovými podmínkami.

Další informace

Chtěl(a) bych spolehlivě číst čárové kódy a
2D kódy i při
vysoké rychlosti.

Další informace

Rozpoznávání 3D předmětů: kontrola úplnosti a detekce pohybujících předmětů ve třech rozměrech.

Zpracování obrazu ve třetím rozměru – systémy 3D strojového vidění se používají například při přepravě, balení zboží a v intralogistice. Další oblastí pro použití jsou mobilní stroje. Kromě toho detekují předměty a osoby v nebezpečné zóně, čímž výrazně snižují riziko kolize.

Oblasti použití našich systémů 3D Vision lze rozdělit na automatizaci, robotiku a automatizaci logistiky a také na oblast mobilních strojů.

Pro jakou oblast použití v automatizaci, robotice nebo logistice byste rádi využili 3D systémy strojového vidění?

Rád(a) bych implementoval(a) systém detekce překážek pro automaticky řízená vozidla (AGV).

Další informace

Chtěl(a) bych automaticky detekovat a vyzvedávat palety pomocí vozidla AGV.

Další informace

Chtěl(a) bych zjistit objem objektů.

Další informace

Rád(a) bych zachytil(a) několik objektů nebo vzdáleností najednou.

Další informace

Chtěl(a) bych automaticky a spolehlivě uchopovat objekty.

Další informace

Chtěl(a) bych automaticky paletovat předměty.

Další informace

Chtěl(a) bych zaznamenat úroveň naplnění volně ložených materiálů.

Další informace

Chtěl(a) bych během procesu zkontroloval úplnost výrobků.

Další informace

Pro jakou oblast použití mobilních strojů byste chtěli využít 3D systémy strojového vidění?

Chtěl(a) bych detekovat překážky v okolí mobilních strojů.

Další informace

Chtěl(a) bych zjistit vzdálenosti mezi mobilním strojem a objekty.

Další informace

Chtěl(a) bych zavést spolehlivý systém prevence kolizí.

Další informace

Rád(a) bych zvýšil(a) bezpečnost svých zaměstnanců pomocí sledování odrazů.

Další informace

Rád(a) bych zefektivnil(a) a zabezpečil(a) startování pomocí asistence při polohování.

Další informace

Chtěl(a) bych bezpečně přemísťovat mobilní stroje s vedením po lince.

Další informace

Rád(a) bych detekoval(a) pohybující se objekty na pracovišti.

Další informace

   

Případy použití: Naše produkty zřady Vision v reálném světě

Ford: jak 2D profilový senzor zajišťuje montážní kroky při stavbě karoserie.

Další informace o in-line kontrole kvality pomocí přístroje PMD Profiler

Unchained Robotics: jak 3D senzor přispívá k efektivnímu paletování

Více o spolehlivé navigaci Cobot

Delaval: jak 3D senzor umožňuje šetrný a hygienický proces dojení.

Více o jeho použití v nejnovější generaci dojicích robotů

Technoferrari: jak automaticky řízená vozidla spolehlivě sbírají palety pomocí 3D senzoru.

Další informace o systému vidění v navigaci automaticky řízených vozidel

Risse + Wilke: jak sada 3D senzorů pro varování před kolizí zajišťuje větší spolehlivost.

Více informací o kompletní sadě pro modernizaci vysokozdvižných vozíků apod.

Pokyny v reálném čase díky inteligentnímu zpracování obrazu

Vyzkoušejte si, jak snadné a účinné je školení výrobního procesu i při výrobě velmi malých dávek, které hned od prvního kroku účinně zajišťuje 100% kvalitu. Bez jakékoli další pracovní síly. Žádné parádičky. Velmi jednoduše.

Rady našich expertů

ifm vás podpoří při vašich realizacích. V závislosti na požadavcích vám specialista ifm Vision poskytne podporu od samého počátku – od aplikačního poradenství, přes vývoj individuálních softwarových a hardwarových řešení a jejich odpovídající implementaci až po pokročilé služby. Váš osobní specialista ifm Vision vám poskytne veškeré know-how naší společnosti pro implementaci a optimalizaci vašeho řešení.

Společně přineseme úspěch vašemu projektu.

Rezervujte si schůzku