You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
 1. Identifikační systémy RFID
 2. Brána Track & Trace

Brána Track and Trace: efektivní sledování toku zboží

Bezpečnost a transparentnost toku zboží

Brána ifm Track and Trace je kompletním řešením vaší automatizované a transparentní logistiky v procesech příjmu a výdeje zboží. Díky přímému přenosu všech toků zboží do úrovně IT můžete účinněji než kdy dřív organizovat provázanost výroby, zásob a dodavatelů.

K tomu přistupují úspory nákladů: Zboží, které není správně vychystáno, generuje následné chyby. Díky nové digitální transparentnosti lze předejít chybám, zvýšit rychlost procesu, zejména dobu průchodu objednávky, a tím lze zlepšit kvalitu plnění. Tím se nejen snižují náklady na interní zdroje, ale také se zvyšuje spokojenost zákazníků. Můžete tomu říkat Logistika 4.0 nebo chytrá distribuce – Smart Distribution. Rozhodujícími faktory jsou výhody, které nabízí brána ifm Track and Trace Gate hned od prvního okamžiku.

Při vychystávání objednávek dochází ke třem typickým chybám:

• Nesprávné zboží
• Žádné zboží
• Příliš mnoho zboží

 • Podle studií dosahuje průměrná chybovost při vychystávání objednávek
  hodnot v rozmezí 0,3% až 3%
 • V závislosti na odvětví, produktu a společnosti se průměrné náklady se velmi výrazně liší
 • Ztrátu image nelze ani vyčíslit.

Jak funguje brána ifm Track and Trace?

Brána ifm Track and Trace podporuje sledování produktů v procesech příjmu a výdeje zboží. Detekuje předměty vybavené visačkou UHF ID odpovídající EPC třídy 1 normy GEN2/ISO 18000-6C. Toto řešení propojuje všechny potřebné komponenty s řídicí jednotkou, v níž jsou data předem zpracována a zpřístupněna kdalšímu zpracování s programy třetích stran. Pokud je například v systému ERP provedeno porovnání s objednávkou nebo dodacím listem, který má být přiřazen, může řídicí jednotka zobrazit správnou nakládku/vykládku zboží formou stavu a signálů prostřednictvím souboru zpětné vazby, který odtud obdrží.

Přínosy výrobku

Jaké jsou výhody brány ifm Track and Trace?

Při použití chytré vstupní a výstupní kontroly zboží podle čipů RFID lze transparentně zobrazit tok zboží a zpracovat ho s využitím informačních technologií. To umožňuje optimalizovat časy nakládky, vyhnout se chybám při vychystávání a ušetřit náklady. Takto zvýšená kvalita může také dlouhodobě vylepšit hodnocení dodavatele.

Senzory inteligentně propojené v síti
Směr detekce volitelně pomocí 3D senzorů nebo světelných baterií. Volitelně s 3D měřením objemu
Zamezení chybným dodávkám díky transparentnosti toku zboží
Propojení skutečného toku zboží s digitálním plánováním/zpracováním objednávek.
Vhodná k robustnímu používání
Brána ifm Track and Trace se skládá výhradně z průmyslových komponentů s třídou ochrany IP65/IP67.
Individuální podpora Edge Device a ERP v reálném čase
Jednoduché rozhraní pro vaše procesy prostřednictvím přenosů souborů mezi řídicí jednotkou Edge Controller a ERP s cílem získat digitální síťové logistické procesy.
Jednoduché, intuitivní a pružné
balíček aplikací připravený k okamžitému spuštění, jednoduché grafické nastavení. Není nutné nic programovat Ke stávající řídicí jednotce Edge Controller lze bez větší námahy přidat pomocí přepínače další brány.
Úspora nákladů díky prevenci chyb
Menší nároky na kontrolu přijatého zboží a jeho porovnání s objednávkami/nákladními listy. Odsouhlasení dat se systémy ERP je plně automatické, a proto méně náchylné k chybám než ruční záznamy. Tímto způsobem lze včas odhalit případné nesprávné dodávky a předejít jim.

Přehled výrobků

Produkt Popis Spouštění a detekce směru nakládání Rozšiřitelnost
ZZ0814 Hlavní balíček s řídicí jednotkou edgeController Senzor O3D Umožňuje přesné umístění zboží pro 1 bránu, rozšiřitelná o max. 9rozšiřujících balíčků kovládání 10bran na jeden hlavní balíček
ZZ0815 Rozšiřující balíček pro
ZZ0814 nebo ZZ0816
Na každou další bránu je třeba 1 rozšiřující balíček
ZZ0816 Hlavní balíček s řídicí jednotkou edgeController Laserový senzor zpětného odrazu   pro 1 bránu, rozšiřitelná o max. 9rozšiřujících balíčků kovládání 10bran na jeden hlavní balíček
ZZ0817 Rozšiřující balíček pro
ZZ0814 nebo ZZ0816
Na každou další bránu je třeba 1 rozšiřující balíček
ZZ1124 Řídicí jednotka edgeController brány UHF edgeController s předem instalovaným softwarem RFID Náhradní díl pro ZZ0814 a ZZ0816
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Amortizace

Brána ifm Track and Trace je investice, která se rychle vrátí.
Délka amortizace vyplývá z následujícího vzorce

Náklady na pořízení + náklady na integraci / ušetřené náklady na chyby = doba návratnosti

Již po cca 570000 dodávkách bylo při chybovosti pouhých 3% při zadávání a dodávkách dosaženo úspory nákladů na chyby ve výši 290000EUR.

V tomto příkladu je tedy dosaženo amortizace za následujících podmínek již v roce investice:

 • 200000 dodávek za rok s využitím 10bran a statistickou střední hodnotou 17EUR na chybnou dodávku
 • 400000 dodávek za rok s využitím 20bran

Počítejte sami:

Aplikace

Příjem a výdej zboží přes odbavovací bránu

Řešení brány Track and Trace poskytuje odpovědi na následující otázky

 • Co bylo dodáno?
 • Kdy bylo dodáno?
 • Odkud materiál pochází?
 • Kde je tento materiál třeba? (linka, sklad atd.)
 • Dorazilo moje zboží?

Součásti aplikace podrobně: