You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
  1. Identifikační systémy RFID
  2. LF systém 125 kHz

LF systém 125 kHz (AS-i)

RFID systém s integrovaným AS-Interface

Identifikace na dopravnících.

Rozhraní:
AS-Interface

Plug and play:
Snížení výdajů díky rychlému a jednoduchému uvedení do provozu.

Efektivní:
Připojení až 31 RFID čteček k jednomu AS-i masteru.

Bezpečnost:
Vysoká spolehlivost čtení a kompaktní provedení.

Ihned připraven k provozu:
žádné programování pro čtecí/zapisovací jednotky s AS-Interface.
Když je tag v dosahu antény, automaticky odešle/příjme uloženou hodnotu.

Certifikované:
Certifikace AS-Interface zaručuje provozuschopnost v automatizační technice.

Identifikační RF systém DTS125 od ifm je průmyslově kompatibilní identifikační systém s technologií 125 kHz. Jedná se o první RFID systém na světe pro sběrnici AS-i.

Kompaktní čtecí/zapisovací hlavy zahrnují, kromě antény, kompletní systém a rozhraní pro AS-i. Proto mohou být přístroje provozovány přímo na AS-Interface a umožňují přenos dat přímo do řídící jednotky.

ifm nabízí aplikaci pro systémová řešení "RFID DTA" pro značné zjednodušení zpracování RFID dat a komunikaci se systémy vyšší úrovně řízení. Stahování a konfigurace aplikace se provádí přes integrované webové rozhraní, např. všechna nezbytná nastavení lze pohodlně provést pomocí přístroje s internetovým prohlížečem.

DTS125 v aplikaci.
RFID systém DTS125 byl navržen pro kontrolu výroby v montážní a dopravní technice, manipulačních, balicích a plnicích systémech.

Systém je optimální volbou pro označení nosičů obrobků.

Plug and Play také pro hardware:
Připojení pomocí konektoru M12 nebo AS-i rozvaděče.
Systém DTS125 lze integrovat do AS-i sítí a je okamžitě připraven k provozu. Kromě nižší ceny za hardware to také šetří čas při uvádění do provozu.

RFID systém DTS125 zajišťuje plynulý logistický tok materiálu na výrobní lince. Všechny nosiče obrobků lze identifikovat pomocí RFID. Optické procesy jako jsou čárové kódy byly kvůli náročným podmínkám okolního prostředí odstraněny (oleje, kovové třísky).

RFID systém DTS125 je ideální pro řešení úloh v montážní a dopravníkové technice, stejně jako v automatizaci manipulace. Systém detekuje objekty na dopravníkových systémech při rychlosti projíždění do 0,5 m/s.

ID tagy pro montážní a dopravníkové systémy.
Robustní transpondéry, které nepotřebují k provozu žádné baterie, se ideálně hodí pro použití při vysoké teplotě.

ID tagy pro AS-i RFID systém nejsou kompatibilní s 125 kHz HF systémem pro vyhodnocovací elektroniku DTE.

RFID 125 kHz Přehled