You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
 1. Identifikační systémy RFID
 2. Čtecí přístroj Multicode O2I

Čtecí přístroj Multicode O2I

ednoduchost senzoru

Vše v jednom systému

Vícekódová čtečka O2I nyní kromě známých 1D a 2D kódů rozpoznává také písma a znaky. Zaručuje přesnou identifikaci i při zhoršených podmínkách, např. proměnlivém okolním světle nebo lesklém povrchu.
Datum výroby, číslo šarže a sériové označení výrobků jsou nyní důležitými body v prostředí sledování a dohledávání (track & trace) – úkoly v prostředí Průmyslu 4.0. S lépe vyvinutým systémem O2I lze nyní tyto úkoly skvěle zvládnout. Čtení nebo porovnávání textů samostatně nebo v kombinaci s 1D a 2D kódy.

 • Chcete si přečíst datum spotřeby nebo jen zkontrolovat kvalitu tisku?
 • Chcete porovnat obsah kódu se sousedním textem?
 • Potřebujete digitální informace pouze tehdy, když je k dispozici správný text?

Přínosy výrobku

Jaké jsou výhody nové multikódové čtečky?

Vše v jednom systému
1D a 2D kódy, písma a znaky
Variabilní pracovní oblasti
Sledování polohy podle kódu, obrysů nebo objektů umožňuje vždy přečíst text předem definovaný ve vztahu k jeho poloze na výrobku.
Nezávislost na barvě, vlastnostech, lesku
Snadno rozpozná kódy a texty na nejrůznějších pozadích; pomocí různých obrázků lze pro funkci ukotvení použít i obrysy se slabými kontrasty.
Variabilní nastavení i s různými fonty a velikostí písma
Možnost několika řádků na ROI nebo dokonce více ROI. Další flexibilní nastavení, pokud jsou k dispozici různá písma nebo velikosti písma.

Vlastnosti

Identifikace a ověření textu

(S novou verzí firmwaru – od 30.5.2022)

Cílové/vzorové aplikace

 • Detekce a označení typu
 • Sériová čísla součástí
 • Datum exspirace a/nebo datum výroby
 • Identifikace výrobku

Logika integrovaná v ifm VisionAssistant porovnává informace přijaté z řídicího systému s načteným obsahem kódu a vyhodnocuje je jako „OK“ nebo „není OK“. Výrobní krok se kontroluje porovnáním sériového čísla se specifikací.

Na základě obrysu loga společnosti a sledování polohy příslušného textu načte zařízení vždy správný textový řádek – bez ohledu na orientaci výrobku.

Použijte naši bezplatnou aktualizaci firmwaru a vybavte své zařízení novými funkcemi.

Stažení firmwaru

Připraveno za pár sekund

Skvělé je, že na jediné stisknutí tlačítka senzor automaticky zaostří, nastaví expozici a detekuje druh kódu.
Pomocí tlačítka „Teach“ lze mimo jiné rychle nastavit aplikace s čárovým kódem nebo dvourozměrným kódem na každý snímek. Šetří se tím čas a náklady.
Přednastavenou konfiguraci přístroje lze změnit pomocí jednoduché mobilní aplikace.

Nastavení tlačítkem „Teach“ nebo aplikací pro smartphone

Registrační aplikace O2I vygeneruje na displeji telefonu kód Data Matrix. Stačí jej podržet v zorném poli multikódové čtečky a automaticky se provede konfigurace.
K dispozici je verze pro iOS, Android a Windows.

Pro nastavení a hodnocení: ifm Vision Assistant

Pro složité způsoby identifikace je možné víceúčelovou čtečku snadno nakonfigurovat pomocí oceňovaného softwaru Vision Assistant. Dokonalý přehled zajišťuje zobrazení aktuálního snímku a podrobné znázornění všech nastavení.

Zdarma ke stažení

Několik kódů v jednom snímku

Funkce automatického hledání programu Vision Assistant umožňuje automaticky rozpoznat několik různých kódů v jednom snímku. Uživatel může tyto kódy jednoduše přiřadit v programu Vision Assistant.

Unikátní sekvenční řízení

V programu Vision Assistant jsou znázorněny všechny konfigurace nastavené pro snímky a kódy.
Díky tomu máte kompletní přehled o celé aplikaci. Pomocí logických funkcí a prvků rozhraní můžete snadno naprogramovat výstup senzoru.

Optimalizace kontrastu polarizačním filtrem

Doplňkové integrované osvětlení s polarizačním filtrem zajišťuje dostatečný kontrast, a tak umožňuje spolehlivě číst kódy i na lesklém povrchu, např. kovovém.

Stejný kód na různém pozadí

Během několika sekund lze pořídit několik snímků s různou dobou expozice, aby bylo možné rozpoznat kódy s proměnlivými vlastnostmi povrchu nebo odchylkami v barvě či okolním světle.

Aplikace

Zajištění kvality

Plnicí systémy

 • Potravinářský průmysl
 • Nápojový průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • a další

Výhody

 • Správný výrobek ve správném kontejneru
 • Několik produktů na jedné výrobní lince šetří čas potřebný k dodatečným úpravám
 • Méně stížností na chyby při plnění

Řízení výroby

Výrobní linky

 • Výroba automobilů
 • Výroba strojů
 • Manipulace s materiálem
 • a další

Výhody

 • Ověřování správnosti výrobního dílu během procesu
 • Přiřazení správných výrobních kroků,
  např. svařování, lakování, montáž
 • Identifikace zařízení,
  např. pro výměnu nástrojů

Třídění

Dopravníky

 • Logistika
 • Světelné závěsy pro
 • Označování nosičů obrobků
 • a další

Výhody

 • Sledování produktů a správa balení,
  např. pro plánování na základě dat
 • Úspora času díky automatizovanému třídění
 • Nižší chybovost, protože jsou vyloučeny nesprávné operace prováděné zaměstnanci

Zvyšování kvality výrobků a zpracování

 

Transparentní procesy
Informujte se o tom, co se děje, kdy a kde
Optimalizovaná manipulace s materiálem
Zajistěte dostatek materiálu ve správném výrobním kroku
Zajištění kvality
Správně přiřazujte součásti ke konečnému produktu
Přesné plánování dodávek
Řízení časových procesů na základě dat

Technologie

Oblast použití O2I5 jako inteligentního zrakového senzoru sahá od čteček 1D/2D kódů až po rozpoznávání a ověřování textu při sledování výrobků, identifikaci výrobků a jejich kontrole.

Snímač s rozlišením 1,2 MP detekuje 1D a 2D kódy bez ohledu na orientaci kódu vůči snímači a texty bez ohledu na jejich polohu v obrázku. Různá integrovaná osvětlení vytvářejí homogenní světelné pole – eventuálně pomocí integrovaných polarizačních filtrů pro snížení odrazů nebo zrcadlení. Pro speciální aplikace lze vytvořit až 5 snímků, každý s úplně jiným nastavením. Kromě moderního, přehledného procesu a mnoha inovativních a flexibilních možností nastavení nabízí ifm VisionAssistant nespočet možností. Integrované diagnostické funkce (údržba v reálném čase) se sledováním oblastí zájmu („ROI monitoring“), špatného nastavení vizuálního senzoru a obrazových parametrů zajišťují spolehlivý proces v aplikaci. I výměnu zařízení lze díky paměťové jednotce od ifm provést během několika minut bez jakéhokoli softwaru.

Zorné pole, vzdálenost a výběr výrobků