• Výrobky
 • Odvětví
 • IIoT & Solutions
 • Servis
 • Společnost
 1. Přehled hladinových senzorů
 2. Novinky o produktech: Radarový hladinový senzor
 3. Hygienický radarový hladinový senzor

Radarový hladinový senzor: rychlý apřesný až do 10metrů

Bezproblémové monitorování hladiny vnádržích

Radarový hladinový senzor LW2720 nastavuje nový standard rychlosti apřesnosti. Počínaje instalací v rekordně krátkém čase: standardní kabel M12, rychlé nastavení parametrů pomocí rozhraní IO-Link avelký výběr adaptérů umožňují ihned po vybalení zkrabice jednoduché ana míru uzpůsobené uvedení do provozu.

Například při použití vnádržích, které mohou být vysoké až 10metrů, poskytuje senzor LW2720 přesnou detekci hladiny ivpřítomnosti míchadel nebo rozprašovacích koulí. Rovněž na něj nemají vliv změny vlastností médií. Radarový senzor zaznamenává díky technologii 80GHz dokonce irychlé plnění nebo vyprazdňování nádrží – rychle, svysokou přesností abez slepých zón.

Detaily modelu LW27

Výhody produktu

Nejlepší možný výkon
Technologie 80GHz umožňuje cílené apřesné měření hladiny, ato ive stísněných prostorách.
Jednoduchá instalace šetří náklady ičas
Předpřipravená technologie připojení M12 také snižuje riziko nesprávného zapojení. Pro nastavení parametrů je nutná pouze jedna hodnota, což činí proces nastavení rychlým asnadným. Parametry lze také pohodlně nastavit prostřednictvím naší bezplatné aplikace moneo|blue aadaptéru Bluetooth EIO330.
Bezkontaktní princip měření
Bezkontaktní princip měření zabraňuje poruchám způsobeným ulpíváním médií nebo poškozením od míchadel. Dokonce ani procesní podmínky, jako je hustota, viskozita, teplota, tlak apH, nemají na měření vliv.
Rušivé struktury jsou potlačeny inteligentním algoritmem
Rušivé struktury (potrubí, míchadla, rozprašovací koule atd.) jsou automaticky potlačeny inteligentním algoritmem, který minimalizuje nastavení parametrů azajišťuje spolehlivé abezproblémové měření hladiny.
Jednodílné pouzdro znerezové oceli bez těsnění ashygienickým designem
Optimální adlouhodobá odolnost, která vydrží ipravidelné čištění. Žádné opotřebení způsobené křehkým těsněním. Certifikováno pro použití vhygienickém prostředí skrytím IP66/68 aIP69K.

Aplikace

Další případy použití

Zjistěte více osenzoru LW27 od našich zákazníků. Společnosti vpotravinářském anápojovém průmyslu hovoří ovýhodách, které hygienický radarový hladinový senzor nabízí vrůzných aplikacích.

Systémové připojení

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

 • Přenos dat beze ztrát
  Digitální přenos měření hladiny
 • Plug &Work
  Radarový senzor lze snadno arychle konfigurovat prostřednictvím rozhraní IO-Link – je třeba nastavit pouze jeden parametr. Nastavení parametrů lze provést snadno arychle také prostřednictvím chytrého telefonu pomocí naší bezplatné aplikace moneo|blue aadaptéru Bluetooth EIO330.
 • Vzdálená údržba
  Vzdálená údržba anastavení parametrů prostřednictvím zavedených sběrnicových systémů využívajících rozhraní IO-Link.
  • Nejsou nutné žádné nástavby
  • Úspora nákladů avyšší bezpečnost

Díky rozhraní IO-Link mohou řídicí technici sledovat úroveň hladiny vřídicí jednotce ihned po instalaci ze vzdálenosti několika set kilometrů. Je tedy možné provádět údržbu na dálku. Žádné složité programování není nutné.

zaměstnanec společnosti ifm

Často kladené otázky

Jak funguje radarové měření hladiny?

Technologie

Přístroj pracuje metodou FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Elektromagnetické impulsy v pásmu GHz jsou vysílány k médiu s neustále se měnící frekvencí mezi 77 a 81 GHz. Protože převodník neustále mění frekvenci vysílaného signálu, vzniká mezi vysílaným a odraženým signálem frekvenční rozdíl. Frekvence odraženého signálu se odečte od frekvence signálu vysílaného v daném okamžiku, čímž vznikne nízkofrekvenční signál úměrný vzdálenosti od hladiny. Tento signál se dále zpracovává za účelem získání rychlého, spolehlivého a vysoce přesného měření hladiny.

Kontinuální měření hladiny v nádržích systému CIP pomocí senzorů moneo RTM a radarových senzorů

Princip bezkontaktního měření hladiny pomocí radaru nabízí mnoho výhod pro monitorování systému CIP. Je vyloučen kontakt s médii (kyselinami, zásadami) a topnými spirálami, takže měření je nezávislé na teplotě a hustotě média. Tyto výhody doplňují zajištění kvality procesu čištění CIP.