• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Radarová technologie
  2. Hygienický radarový snímač hladiny
  3. Use Cases

Případy použití hygienického radarového hladinového senzoru

Použití při výrobě vína aovocných pálenek

Lihovar Steinhauser vKressbronnu uBodamského jezera existuje od roku 1828 adodnes je vrodinném vlastnictví. Vroce 1996 byl postaven tehdy nejmodernější lihovar scelní uzávěrou vEvropě. Od roku 2021 se zde ve výrobě používají senzory asoftware od společnosti ifm. Jedním ze senzorů používaných při výrobě lihovin avína je bezkontaktní radarový senzor LW2720. Monitoruje hladinu vnádrži, která je naplněna různými ovocnými kašemi. Může to být kaše pro klasickou pálenku Williams (hruškovici), ale také třešňová, mirabelková, švestková nebo jablečná kaše. Kaše je následně fermentována vnádrži.
Důvodů pro použití radarového senzoru nalezneme celou řadu: na rozdíl od hydrostatického měření hladiny pomocí zapuštěného tlakového senzoru je při bezkontaktním měření vyloučeno usazování nánosů na měřicí buňce. To je důležité, protože usazeniny mohou mít negativní vliv na měření. Totéž platí pro tzv. tlak vhlavici, který vzniká vnádrži během fermentace akterý by rovněž ovlivnil měření tlaku. Inteligentní algoritmus senzoru navíc dokáže spolehlivě maskovat míchadlo, které se během procesu plnění přesune do nádrže.

Monitorování hladiny vnádržích zhygienické nerezové oceli

Základy pivovaru Meckatzer Löwenbräu Allgäuer Bierspezialitäten byly položeny před více než 280lety, kdy Joseff Fessler vroce 1738 poprvé načepoval pivo Meckatzer zoblasti Allgäu. O115 let později získali Lena aGebhard Weißovi do vlastnictví pivovar „Landbrauerei zu Meckatz“ aod té doby se píše příběh neutuchající vášně rodiny Weißových pro vaření vysoce kvalitního piva Allgäuer. Technologie senzorů společnosti ifm dnes podporuje naše zákazníky vprocesu vaření piva. Tato technologie zahrnuje také radarový senzor LW2720, který se používá kprůběžnému monitorování hladiny vnádrži sodplyněnou vodou. Samotná nádrž má kónické dno, které se směrem dolů zužuje, aje vybavena rozprašovací koulí. Takové řešení ale vminulosti nebylo bez problémů. Pro radarový senzor však geometrie nádrže nepředstavuje žádný problém aměření je vždy přesné. Klíčová je frekvence 80GHz, na které senzor vysílá signál ve velmi úzkém úhlu paprsku. To znamená, že radarové vlny nejsou během čištění ani po něm ovlivněny rozprašovací koulí.

Automatické maskování pohyblivých struktur vnádrži aspolehlivá detekce hladiny

Zákazník vyrábějící ovocnou šťávu nepoužívá pouze čistou ovocnou šťávu, ale v rámci optimalizace využití zdrojů zpracovává také zbytky ovoce. Po vylisování, při kterém se oddělí šťáva od ovoce, se zbytky ovoce shora přivádějí do vyrovnávací nádrže na pevné látky. Vzávodu se zbytky nejprve dostanou do drtiče se šnekovou hřídelí, který je rozseká arozdrtí. Přímo pod ním ve spodní části závodu dopravuje šnekový dopravník zbytky kdalšímu zpracování. Pokud jde ovyrovnávací nádrž na pevné látky, je důležité si uvědomit, že drtič se šnekovou hřídelí může správně fungovat pouze do určité výše hladiny. Aprávě zde přichází ke slovu radarový hladinový senzor LW2720. Ikdyž jsou vnádrži přítomny větší aneustále se pohybující struktury, senzor spolehlivě určí aktuální hladinu, podle čehož lze pak regulovat přísun zbytků ovoce.

Průběžné monitorování hladiny vnádrži CIP

Problémem nádrží na žíravinu při procesu CIP je, že roztok žíraviny může časem krystalizovat ausazovat se na stěnách nádrže nebo na konstrukcích uvnitř nádrže. Pro našeho zákazníka, který používal několik ladicích vidlic, to znamenalo, že se tyto vidlice neustále nebo nesprávně přepínaly. Nyní hladinu vnádrži na žíravinu bezpečně aspolehlivě monitoruje radarový senzor, na který nemají krystalické usazeniny žádný vliv.

Monitorování hygienických zásobních nádrží

Velké zásobní nádrže používané vmlékárenském anápojovém průmyslu, ale ivjiných podnicích zpracovávajících tekuté potraviny, jsou jedním znejčastějších míst aplikací, kde se používají hygienické technologie měření hladiny. Náš zákazník, společnost Deine Bio-Molkerei - Die Gläserne Molkerei, dříve používal kmonitorování hladiny velkých zásobních nádrží ve svém závodě vMünchehofe tlakoměry. Nyní se omonitorování stará radarový senzor LW2720, který je bezkontaktní. Ani konstrukce, jako jsou míchadla, míchací nástroje nebo rozprašovací koule pro čištění nádrže, nepředstavují pro tento senzor žádný problém.
Vden uvedení do provozu byli na místě přítomni jak vedoucí výroby zMünchehofe, tak projektový manažer závodu výrobce společnosti GEA TDS. Oba počítali sněkolikahodinovým procesem uvedení do provozu, ato navíc vdeštivém počasí. Po krátkém vysvětlení ze strany našeho obchodního oddělení akonfiguraci referenční výšky ale bylo vše rázem hotovo. Všem bylo jasné, že senzor LW2720 nevyžaduje žádné odborné znalosti ani složité uvádění do provozu.

Použití vsedimentační nádrži

Kaustická soda je široce používaným prostředkem vpotravinářském průmyslu. Náš zákazník se na ni mimo jiné spoléhá při čištění lahví, tj. při odstraňování etiket azbytků nečistot. Aby bylo možné žíravinu opakovaně použít, zpracovává se odpovídajícím způsobem vsedimentační nádrži.
Problémem je, že částice nečistot vnádrži narušují hydrostatické měření hladiny. Důvodem je usazování částic nečistot na měřicí buňce, které pak způsobují její zaseknutí. Také ultrazvukové senzory dosahují svých limitů kvůli parám akondenzátu. Naše řešení: systém průběžného monitorování hladiny sradarovým senzorem LW2720.

Aplikace při pekárenské výrobě

Zákazník společnosti ifm se při monitorování hladiny spoléhá na radarový senzor LW2720. Během výroby sušenek je monitorována 9metrů vysoká shora natlakovaná nádrž naplněná rostlinnými oleji (např. palmovým). Senzor vyniká tím, že pracuje nezávisle na teplotě atlaku. Dokonce ani kondenzát atéměř průhledná média pro něj nepředstavují žádný problém. Při přímém srovnání by ultrazvukové senzory ioptické systémy vtakové aplikaci dosáhly svých limitů kvůli kondenzátu atlaku.