• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

mobilní brána IoT pro globální výměnu dat

Rozhraní mezi strojem a člověkem

Mobilní brána IoT je dialogovým rozhraním mezi mobilním zařízením a úrovní cloudu. Přes rozhraní Ethernet a v budoucnu také přes CAN přenáší brána všechna relevantní data z vozidla do cloudu prostřednictvím mobilní sítě nebo WLAN.
Samotná brána může kromě údajů o poloze přenášet také informace o zrychlení a náklonu.

Efektivní plánování údržby a provozu

Mobilní brána IoT se konfiguruje prostřednictvím sady ifm IoT Suite, kterou lze používat zdarma. Data a informace lze následně zobrazit a zpracovat v centrálním systému správy strojů založeném na IT. Na portálu IoT, který je rovněž k dispozici v sadě IoT, můžete například neustále sledovat aktuální stav svých strojů prostřednictvím volně konfigurovatelných ovládacích panelů.

To znamená, že na požadavky údržby lze reagovat rychle a cíleně, čímž se prostoje zkrátí na minimum. Kromě toho je možné importovat konfigurace strojů specifické pro danou aplikaci nebo aktualizace softwaru prostřednictvím mobilní sítě. Díky satelitnímu určování polohy lze kdykoli přesně určit polohu stroje. Pro zjednodušení místní údržby lze k bráně přistupovat také prostřednictvím sítě WLAN nebo Bluetooth.