• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

CANwireless: efektivní místní komunikace M2M

Efektivní interakce kolaborativních strojů

Moduly CANwireless umožňují strojům automatickou výměnu příslušných dat vlokální síti mesh prostřednictvím WLAN nebo Bluetooth. Například u vozidel jedoucích ve formaci lze přesně synchronizovat rychlost a směr jízdy.
Další informace, jako je zbývající kapacita nákladu, mohou například pomoci optimalizovat procesní toky při vyskladňování zboží.

Zařízení má dvě rozhraní CAN, která umožňují přenos jak dat z řízení motoru, tak dat ze senzorů shromážděných prostřednictvím jiné sítě CAN.

Čtení požadavků na údržbu, import aktualizací

V závislosti na provozním režimu se zařízení CANwireless automaticky připojí k existující síti pro výměnu dat nebo vytvoří vlastní síť. To umožňuje například pracovníkům údržby načítat data prostřednictvím notebooku na místě nebo importovat aktualizace softwaru.

Cílená výměna informací

Aby se síť mesh nepřetížila zbytečným přenosem dat, může uživatel libovolně definovat data, která se mají přenášet přes rozhraní CANwireless.