• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Brána ISOBUS pro zemědělské stroje

Snadné a efektivní inteligentní zemědělství

Brána ISOBUS umožňuje snadnou integraci funkcí ISOBUS relevantních pro inteligentní zemědělství do řídicího programu přídavných zemědělských jednotek. Díky dodávané knihovně funkcí ISOBUS lze vizualizaci přídavné jednotky rychle a pohodlně konfigurovat pomocí CODESYS V2.3 nebo V3.5.

Díky optimalizovanému zpracování dat se přenášejí jen hodnoty, které se mají znázorňovat na displeji traktorové jednotky, čímž se výrazně snižuje zatížení datové sběrnice.

Plné využití „Task Controller“

Kromě virtuálního terminálu a funkce AUX-N (pomocná řídicí funkce) lze prostřednictvím brány ISOBUS plně využívat také automatizační funkce TC-Basic, TC-Geographic a TC-Section Control inteligentního zemědělského rozhraní „Task Controller“. S konektorem M12 lze bránu ISOBUS snadno připojit přes rozhraní CAN k libovolnému mobilnímu ovladači ifm, a to i dodatečně.

Za používání brány ISOBUS s certifikací AEF se neplatí žádné další licenční poplatky.