You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
  1. ifm jako na dlani
  2. Management – Milníky – Vývoj – Lokace

Management – Milníky – Vývoj – Lokace

Náš management

Martin Buck and Michael Marhofer

Předsedové představenstva a spoluředitelé: Martin Buck a Michael Marhofer

Od svého založení se ifm značně rozrostla – zachovali jsme si své hodnoty, standardy kvality a spolupráci založenou na upřímném přístupu a respektu k partnerům. Dnes je rodinná skupina ifm řízena druhou generací a je jedním ze světových lídrů na trhu. Naši zákazníci jsou pro nás při naší práci vždy prioritou.

Milníky v historii skupiny ifm

Vše začalo dne 29. října 1969: Současná skupina ifm byla založena pod názvem ifm electronic geräte gmbh+co kg. Naší hlavní motivací bylo dělat věci jinak než ostatní – a lépe.

V roce, kdy byla ifm založena, bylo položen základ našeho úspěchu díky vynálezu indukčních senzorů pro napětí 220 V.

Vývoj tržeb a vývoj počtu zaměstnanců od založení společnosti v roce 1969

(Platné k datu: 03/2022)

Dosahované zisky poskytují kapitál potřebný k vytváření a zajišťování školení a pracovních míst, jakož i k investicím do inovací. Významnou roli ve skupině ifm hraje přístup založený na dodržování hodnot. Již zakládající generace definovala principy naší filozofie, která je dnes přeložena do 16 jazyků a byla předána všem zaměstnancům. Touto filozofií podporujeme naši podnikovou etickou kulturu a principy odpovědného a udržitelného chování – a to i v globálním kontextu. Obchodní úspěchy a morální jednání nejsou ve vzájemném rozporu. O tom svědčí neustálý růst, jehož dosahujeme od založení naší společnosti.

Kde se nacházíme

ifm locations all over the world

ifm je úzce spojena s Německem jako místem průmyslové výroby se sídlem v Essenu as vývojovým centrem a výrobním závodem v Tettnangu u Bodamského jezera, kde jsou vyvíjeny a vyráběny více než dvě třetiny portfolia.

High-tech centrum společnosti ifm SUMMIT v Siegenu poskytuje společné kancelářské zázemí pěti společnostem patřícím do skupiny ifm: pmdtechnologies ag, ifm services gmbh, ifm software gmbh, ifm solutions gmbh a ifm business solutions gmbh. Na vizionářských nápadech a úspěšných řešeních v oblasti kamerové techniky, IIoT a řízení dodavatelského řetězce na bázi SAP zde společně pracuje přibližně 390 odborníků ze všech oblastí Průmyslu 4.0. S ohledem na budoucnost stojí SUMMIT za vývojem a dodávkami standardizovaných 3D senzorů a softwarových řešení.

Díky dalším výrobním závodům na významných obchodních trzích, jako jsou Asie nebo USA, můžeme rychle reagovat na regionální požadavky trhu. Za účelem zajištění vysokých standardů kvality ifm jsou zaměstnanci zahraničních závodů školeni také v Německu.