You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
  1. ifm jako na dlani
  2. Vize – Poslání – Cíle společnosti

Vize – Poslání – Cíle společnosti

Naše vize:

Být vám nablízku – chceme být první volbou našich zákazníků, pokud jde o inovativní automatizační technologie a digitalizaci.

Díky automatizačním technologiím přispívá ifm ke zlepšení životních a pracovních podmínek lidí na celém světě. Produkty, služby a software od ifm pomáhají chránit životní prostředí na celém světě a snižovat emise CO2, spotřebu energie a materiálů.

Neobvykle široké portfolio produktů ifm nepokrývá jen všechna standardní řešení, ale zahrnuje také specifické požadavky jednotlivých odvětví.

Součástí našeho sortimentu jsou polohové a procesní senzory, senzory pro kontrolu pohybu a bezpečnostní technika. ifm dále nabízí přístroje pro průmyslové zpracování obrazu, jakož i komunikační a identifikační systémy a řídící systémy pro mobilní zařízení.

ifm vyvíjí inovativní řešení pro Průmysl 4.0 a odpovídající softwarové a cloudové produktyumožňující digitalizaci stávajících obchodních procesů a nabízející nové, komplexní způsoby řízení s ohledem na zajištění udržitelné efektivity a optimalizaci nákladů.

Náš cíl

Kvalita pro nás znamená více než jen produkt. Všechny naše procesy jsou koncipovány s ohledem na zajištění zákaznického servisu a kvality výrobků. Každému zákazníkovi poskytujeme podporu osobně, kdekoli na světě a v jakémkoli jazyce.

Zpětnou vazbu od našich zákazníků využíváme k neustálému zvyšování kvality našich produktů. Abychom dodrželi to, co slíbíme svým zákazníkům, jsou naše senzory speciálními metodami testovány s hodnotami daleko přesahujícími uvedené limity. Všechny naše produkty jsou navíc před expedicí ze závodu podrobovány výstupní kontrole. Tento slib bereme vážně a na každý náš katalogový produkt poskytujeme záruku 5 let.

Cíle naší společnosti

Následující principy jsou uvedeny již ve firemní filozofii, která byla sepsána v roce 1990: „ifm vyžaduje a podporuje ekologicky ohleduplná rozhodnutí a chování.“ Rádi bychom se i nadále řídili tímto hlavním principem a i v budoucnu pracovali na jeho rozšiřování.

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje stanoveným OSN:

Udržitelné vytváření hodnot považujeme za základní předpoklad našeho obchodního úspěchu. Odolné a vysoce kvalitní produkty ifm nejen přispívají k zachování zdrojů, ale také zvyšují spokojenost zákazníků. Chovat se šetrně ke klimatu pro nás znamená dodržovat tyto principy v prvé řadě u sebe samých a neomezovat se pouze na energetickou účinnost nebo využívání obnovitelných zdrojů energie. Výstavba naší první zelené továrny v Rumunsku představuje milník v ekologické a klimaticky neutrální výrobě a slouží jako vzor pro budoucí stavební projekty, čímž jsme o krok blíže k našemu cíli stát se klimaticky neutrálními v našich výrobních provozech do roku 2030.