1. Domača stran
 2. Pot Y
 3. Spremljanje in sledenje

Spremljanje in sledenje s potjo Y družbe ifm

Od proizvodnje do logistike - zmanjšajte stopnjo napak pri proizvodnji! Sledljivost se uporablja za sledenje in zagotavljanje kakovosti vseh proizvodnih parametrov: kdaj, kje in pod kakšnimi pogoji je bil izdelek narejen.

Prek časovnega spremljanja kakovosti ključnih številk lahko sledljivost zmanjša čase ustavitve zaradi kakovosti. To vključuje povečanje donosa prvega opravljanja (FPY) ter zmanjšanje notranjih stroškov zaradi neskladnosti. Poleg tega sledljivost izdelka zagotavlja zaščito pred regresnimi terjatvami v primeru odpoklica.

Poročila

 • Obdobje, datum proizvodnje
 • Vrsta izdelka (številka izdelka)
 • Serija izdelkov (številka serije)
 • Proizvodni del (številka dela), uporabljeni deli (povezani s serijo)

Zapisovanje vseh podatkov, povezanih z izdelkom, prek:

 • črtne kode ali kode podatkovne matrike
 • Kartica s čipom
 • Magnetne kartice
 • RFID itn.

Sledljivost v logistiki

 • Samodejno zapisovanje vsega blaga ob katerem koli času, npr. s pomočjo RFID
 • Izogibanje napakama v inventarju ter optimizacija količine zalog in inventarja
 • Samodejna ciljna/dejanska primerjava med inventarjem in naročilom ali dostavo
 • Celotna slika dejanskega sveta v sistemskem svetu

Primer uporabe: Spremljanje in sledenje

Od proizvodnje do logistike - opazujte svojo proizvodnjo in zmanjšajte stopnjo napak.