You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Domača stran
  2. Pot Y

Pot Y

Zakaj pot Y?

Pot Y neposredno posreduje teh 95 % procesnih podatkov brez obhoda prek krmilnika. IT in avtomatizacijska tehnologija sta prvič vdelana na preprost in ekonomični način - od senzorja do SAP®.

Izkoristite prednosti poti Y za pametne rešitve na področjih:

  • spremljanja stanja,
  • spremljanje energije,
  • spremljanja kakovosti.
  • Spremljanje in sledenje
  • Oddaljene storitve

Vmesnik za tovarniško mreženje.

Komponente strojne in programske opreme omogočajo neposredno mreženje vseh priključenih senzorjev in aktuatorjev z lokalnim strežnikom prek ethernetnega omrežja. Z uporabo te povezave, lahko IT-oddelek neposredno odčita podatke stroja, procesne parametre in diagnostične podatke.

Strežniška programska oprema SMART OBVSERVER, ki je preprosta za uporabo, omogoča vrednotenje podatkov s pomočjo kabine, specifične za posamezno stranko. Z uporabo istega komunikacijskega mehanizma je mogoče neposredno povezati stroje in izmenjati podatke, povezane s proizvodnjo.

V programu PLC je treba določiti, če in katere podatke senzorjev bo krmilnik PLC prenašal na nadzorno raven procesa. Poročila in analize je mogoče prenesti tudi do višjih ravni. Predpogoj za to je dodatna prilagoditev programa PLC.

Od senzorja do SAP.

Prvič je mogoče podatke senzorja neposredno prenesti do poslovne programske opreme - in to na ravni tovarne ali celo svetovni ravni. Vrednotenje pridobljenih podatkov v dejanskem času omogoča večjo učinkovitost v proizvodnji in varčevanje z energijo v kontekstu Industry 4.0.

Pot Y do pametne tovarne.

Celotno mreženje in obsežna uporaba podatkov stroja in senzorja sta deklarirana cilja Industry 4.0. Slišati je preprosto - vendar je zaradi ovir še vedno neuspešno v praksi.

Diagnostika v kleparskih delavnicah

Družba IVECO je namestila obsežen diagnostični sistem v sodelovanju s strokovnjakom družbe ifm za avtomatizacijo, ki omogoča vzdrževanje na osnovi stanja in s tem učinkovito preprečuje nenamerne izgube pri proizvodnji.