1. Domača stran
  2. Pot Y
  3. Spremljanje stanja

Spremljanje stanja s potjo Y družbe ifm

Spremljanje stanja je pomemben element v kontekstu Industry 4.0. Dohodni podatki senzorjev, ki se uporabljajo za načrtovanje in izvajanje vzdrževanja v obdobju brez proizvodnje.

Izkoristite možnosti:

  • Nepopačeni signali senzorjev za analizo: Podatki o porabi plinov in tekočin se prenesejo do infrastrukture IT brez popačenja ali motenj
  • Ocenjevanje več vrednosti senzorjev, povezanih s procesom, npr. stopnjo pretoka in temperature v SM9000 prek VI-povezave
  • Boljša interpretacija situacije stroja s pomočjo kombinacije prikaza različnih procesnih vrednosti v LINERECORDER SMART OBSERVER

Programska oprema LINERECORDER SMART OBSERVER

Programska oprema LINERECORDER SMART OBSERVER družbe ifm se uporablja za spremljanje stanja sistemov in spremljanje porabe energije. Različne možnosti ocenjevanja v povezavi z ustreznimi scenariji alarmov so na voljo za analizo situacije:

  • Upravljanje alarmov
  • Prikazi trenutnega stanja
  • Vzporedni prikaz primerjalnih, zgodovinskih vrednosti
  • Spremljanje različnih procesnih vrednosti v istem časovnem območju
  • Vzajemnost različnih stanj

Spletno spremljanje

Ne glede na lokacijo in čas imajo uporabniki dostop do vseh pridobljenih podatkov, analiz in alarmov. Do vseh spletnih informacij in funkcij proizvodnega okolja je mogoče varno dostopati in obdelati po vsem svetu, uporabnik pa je takoj obveščen o incidentih prek besedilnega sporočila ali e-pošte.

Primer uporabe: Spremljanje stanja

Pregled izdelkov: