You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Ohranjanje
  2. Družbene težave

Socialna interakcija

»Mi kot družba ifm ima izjemen ugled kot delodajalec v naši panogi, ki jo lahko zazna in doživi vsak, običajno pa živimo trajnost, tako glede okolja kot tudi socialnega vidika«

- to načelo oblikuje kulturo družbe ifm in delo osebja po vsem svetu.

Kot sestavni del splošne strategije podjetja kadrovska strategija po vsej družbi ifm združuje notranje in zunanje (mega) trende. Zaradi povečanega javnega interesa in zavedanja družbenih načel smo se odločili, da imenujemo vodjo družbene trajnosti kot dopolnilo našemu vodji za globalno trajnost. Ker daje ifm velik poudarek na varno delovno okolje in promoviranje zdravja vseh zaposlenih – tudi s strani poslovnih partnerjev.

Zdravje in varnost na delovnem mestu

V tem smislu družba ifm zagotavlja, da so vse pravne zahteve za zdravje in varnost na delovnem mestu upoštevane in se izvajajo s strokovno podporo zdravnikov podjetja in strokovnjakov za varnost. Primeri vključujejo redne ocene tveganja, preglede in navodila. Sočasno oddelek za upravljanje zdravja in varnosti na delovnem mestu družbe ifm upošteva zasnovo ravnovesja med delom in življenjem, ki vključuje različne športne ponudbe, tečaje za preprečevanje in letni dan zdravja. To se dopolnjujejo s priložnostmi prek pokojninske sheme podjetja in informativnimi dogodki na temo poklicne invalidnosti.

Združljivost dela in družine

Kot družinsko podjetje posebej poudarjamo združljivost družine in službe. Zato spodbujamo svoje zaposlene, da ne izkoristijo samo pristopov gibanja New Work (novo delo) in digitaliziranih komunikacijskih kanalov, ampak da izkoristijo tudi ponudbe, kot je specifično dopustniško varstvo za otroke. Za ta pravilnik glede osebja je družba ifm v Tettnangu, na primer, prejela nagrado »Družini prijazno podjetje« že drugič v letu 2020.

Poleg tega nudi družba ifm varne službe – tudi v kriznih časih: Skladno s filozofijo podjetja družbi ifm nikoli ni bilo treba izvesti operativnih odpuščanj. To dokazuje, da je družba ifm varen delodajalec, ki ga krize ne prizadenejo, gledano v preteklost in prihodnost. Zlasti ustanovljeni oddelke za spopadanje s krizo in tveganji ter skupina za solidarnost, ustanovljena leta 2009, prispevata k temu rezultatu. Poleg tega kot skupina podjetij podpiramo izbrane socialne projekte na področjih izobraževanja, znanosti in inovacij.

Družbeni standardi in koporativne vrednote

S svojo filozofijo družba ifm odgovarja na vsa pravna in gospodarska ter družbena in etična vprašanja. To jasno določa, da veljavni zakoni in standardi tvorijo podlago za naša dejanja. Poleg tega nas zavezujejo Deklaracija Združenih narodov o človekovih pravicah in globalno priznani družbeni standardi, ki za nas predstavljajo minimalne zahteve.

Za prevzemanje odgovornost, ki presega naše zaposlene, smo oblikovali kodeks ravnanja za svoje poslovne partnerje, ki je skladen z našimi vrednotami. S tem zagotavljamo, da so minimalne zahteve, specifične za ifm že upoštevane in zagotovljene med izbiro dobaviteljev ter pri tekočem ocenjevanju in promociji.

Z glavnim oddelkom za revizijo in skladnost ter s pooblaščencem za skladnost ustvarjamo centralno organizacijo za skladnost znotraj celotne skupine podjetij.

Poleg tega so deli skupine podjetij pod nadzorom skladno s SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) – eden od najširše uporabljenih konceptov za etično revizijo po vsem svetu. Dodatni sistemi notranje kontrole in naš strokovno upravljani nadzor zagotavljajo dolgoročen uspeh podjetja. Poleg tega lahko po vzpostavitvi sistema prijavljanja nepravilnosti zaposleni, stranke in dobavitelji poročajo o morebitnih kršitvah naših vrednot ter morebitnih sumih glede kaznivih dejanj in s tem pomagajo podpirati in zagotavljati naše standarde.

Usposabljanje in nadaljnje izobraževanje

Z več kot 30 različnimi vrstami pripravništva in (dvojnimi) izobraževalnimi tečaji družba ifm želi specifično promovirati izobraževanje mladih ter jim nuditi atraktivne partnerje in delodajalce. Skladno s tem se trudimo, da jih zaposlimo, potem ko uspešno zaključijo usposabljanje ali izobraževanje. Prav tako vidimo obetavne uspehe in potencial v sodelovanju s šolami in univerzami ter poleg pripravništev in zaposlitev delovnih študentov nudimo letni Dekliški dan. Ta je namenjen izboljšanju deleža žensk in povečanju raznolikosti. Dodatno vzdržujemo dialog s politiki in z drugimi podjetji na svojih sestankih s trgovskimi in industrijskimi združenji.

Zunanjim deležnikom nudimo priložnost, da spoznajo najnovejšo tehnologijo in tehnološke trende ter specifične rešitve družbe ifm, zlasti prek naše Akademije ifm. Naše poglobljeno poznavanje tehnologije, upravljanje ter učinkovita uporaba strojne in programske opreme se jasno posreduje na seminarjih, usposabljanjih in pri nadaljnjem izobraževanju. Na ta način stranke in zlasti poslovni partnerji lahko pridobijo od naših internih strokovnjakov.

Poleg tega želi družba ifm nuditi vsem zaposlenim zahtevne naloge. Za zagotavljanje, da lahko nenehno razvijajo in izpopolnjujejo svoje spretnosti, se lahko sproti udeležujejo zunanjih seminarjev in usposabljanj v podjetju. Od predstavitve izdelka do dialoga z našimi lastniki in menedžerji nudi naša skupina podjetij svojim zaposlenim možnost, da izvedo več o razvoju v podjetju. S tem želi družba ifm doseči odprto in pregledno izmenjavo med vsemi vključenimi strankami in na mednarodni ravni.