You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Ohranjanje
  2. Okolje

Ekologija – odgovornost do okolja

Filozofija

Filozofija družbe ifm jasno določa, da je naš pristop k upravljanju z naravnimi viri čim bolj skrben. Zahtevamo in spodbujamo okoljsko ozaveščene odločitve in vedenje v podjetju in pri svojih poslovnih partnerjih.

Okoljevarstveni pravilniki

Okoljevarstveni pravilniki družbe ifm electronic gmbh temeljijo na filozofiji podjetja. To je vizija, na kateri temelji naš sistem za upravljanje z okoljem, in okvir za z okoljem povezane cilje in načela. Naša dejanja ne določajo samo zakonski predpisi, ampak tudi ekološka ozaveščenost, da prevzamemo odgovornost za učinke in posledice naših dejanj.

Upravljanje okolja in publikacije

Za doseganje ekološke odgovornosti v podjetju in za nenehno optimizacijo okoljevarstva smo pripravili sistem za upravljanje z okoljem pred več kot 20 leti in pridobili certifikat leta 2020 skladno z DIN EN ISO 14001 in EMAS (Eko-revizija EU). Vsako leto objavimo okoljsko izjavo – v nemščini – skladno s standardom EMAS. Tukaj navajamo informacije o svojem sistemu za upravljanje z okoljem ter okoljevarstveno učinkovitost, cilje in ukrepe.

Pregled okoljevarstvenih tem pri družbi ifm je naveden tudi na informativnem listu za trajnost ter kot naša izdaja »Trajnostna miselnost in dejanja. Kakovost ifm, upravljanje okolja in varnosti pri delu«. Ta vsebuje naše okoljevarstvene pravilnike, izvedene ukrepe za varstvo okolja in informacije o ključnih snoveh.

Okoljevarstveni ukrepi

Oddelek »Poklicna varnost in varstvo okolja« je bil vzpostavljen leta 1991. Tako lahko gledamo dolgo časa nazaj z veliko izkušnjami in ustrezno na enako dolg seznam izvedenih ukrepov za varstvo okolja. Ti vključujejo, na primer, nenehno širjenje energijsko učinkovitih ukrepov, zamenjavo okoljsko nevarnih snovi, obsežne celostne ukrepe in letno pripravo operativnega ekološkega ravnovesja od leta 1993. Trenutni okoljevarstveni cilji in ukrepi so določeni v okoljevarstvenem programu EMAS in se posodabljajo letno. Poleg tega je družba ifm predana podnebni nevtralnosti pri svojem delovanju do leta 2030. V ta namen skupina podjetij sledi zaporedju treh korakov »preprečevanje, zmanjšanje in nadomeščanje« ter poleg neposrednih in z energijo povezanih emisij upošteva tudi izbrane emisije iz vrednostne verige.

Izdelki

Trajnost teh izdelkov je prva prednostna naloga za nas in ključni element pri zmanjšanju porabe virov in preprečevanju odpadkov. Že v fazi razvoja izdelka posvečamo posebno pozornost gospodarski in trajnostni rabi virov – od zamisli, prek proizvodnje do izdelka. Pri tem upoštevamo okoljevarstveno zadevne vidike ter preverjamo posebne pravilnike in standarde glede njihove veljavnosti.

Dodatno: Veliko naših izdelkov prispeva tudi neposredno k preprečevanju ali zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.