You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Ohranjanje
  2. Gospodarstvo

Gospodarstvo – gospodarska moč

Cilji trajnostnega razvoja (SDG)

V okviru »Agende 2030 za trajnostni razvoj« so Združeni narodi pripravili in izdali globalne cilje za trajnost – Cilje za trajnostni razvoj (SDG). Z definicijo 17 glavnih ciljev in dodatnih ciljev je bil poleg najpomembnejših trajnostnih tem ustvarjen svetovni okvir za dejanja s konkretnimi aspiracijami znotraj globalne debate o trajnosti, ki združuje tri dimenzije trajnosti. SDG-ji omogočajo koristno orientacijo za izzive 21. stoletja, tako na mednarodni/nacionalni ravni kot tudi za posamezna podjetja.

Družba ifm je tudi usmerjena proti Agendi 2030, da aktivno prispeva k doseganju ciljev za trajnostni razvoj. Specifično smo določili ključne SDG-je, pri katerih lahko imamo velik vpliv prek svojih (poslovnih) dejavnosti in predanosti.

Tukaj lahko izveste več o trajnostnih dejavnostih družbe ifm in izbranih SDG-jih.

Uspešna rast v varnosti:

Kot osrednje vodilno načelo skupine podjetij ifm je stremenje h gospodarski stabilnosti vdelano v našo filozofijo podjetja in se odraža v našem načinu dela že od vsega začetka. Zaposleni, stranke in dobavitelji ter inovativne rešitve in harmonija narave ter tehnologije so glavne teme za trajnostni razvoj za družbo ifm. Gospodarsko stabilnost je mogoče doseči samo prek uspešne kombinacije gospodarske, ekološke in družbene moči.

Filozofija družbe, kodeks ravnanja in ustaljene strukture in sistemi upravljanja tako zagotavljajo odgovorno korporativno vodenje in nadzor – na kratko: »Dobro korporativno upravljanje«. To živijo in izvajajo upravni odbor in vsi izvršni direktorji skupine podjetij ifm. Poleg tega se strukture in sistemi nenehno optimizirajo s pomočjo notranjih in zunanjih revizij, usmerjenih v tveganja.

Da lahko to zagotovimo danes in v prihodnosti, smo določili tri pomembne cilje za trajnostni razvoj (SDG) v okviru družbe ifm:

Ker lahko v okviru tega dosežemo največji vpliv s svojimi (poslovnimi) dejavnostmi in predanostjo. Sočasno vidimo predhodno omenjene SDG-je kot dejavnike uspeha za naše trajnostno poslovanje.

Visokokakovostno izobraževanje

Družba ifm usposablja mlade ljudi s ciljem, da jim ponudi varno, zanimivo in izzivov polno službo – korporativno načelo družbe ifm.

Pri družbi ifm vidimo svoje zaposlene kot osrednji dejavnik uspeha pri trajnem korporativnem razvoju. Zato vam ponujamo obsežno ponudbo privlačnih usposabljanj in ukrepov za razvoj, ki jih sprejemajo z velikim zanimanjem. Kot druga generacija družinskega podjetja je združljivost družine in službe za nas zelo pomembna. Zato družba ifm celovito podpira zaposlene starše s pristopi gibanja Novo delo ter omogoča počitniško varstvo za otroke. Na primer, družba ifm sodeluje tudi s centri za dnevno varstvo.

Da bi vzbudili zanimanje pri mladih in jih zgodaj zainteresirali za nas in naše tehnologije, so na voljo različna usposabljanja in študijska mesta ter priložnosti za pripravništvo ali zaposlitev prek študentskega dela. Uspešno sodelovanje s šolami in univerzami potrjuje prizadevanja družbe ifm in dolgoročni uspeh.

Dostojno delo ...

V zadnjih letih so dejavniki, kot so zagotovljene službe in ustvarjanje trajnostne vrednosti, postali izjemno pomembni in zaželeni.

Priznavanje Listine ZN o človekovih pravicah in skladnost z našim kodeksom ravnanja znatno prispevata k zagotavljanju dostojnega dela – oboje znotraj družbe in pri poslovnih partnerjih. Kot del tega je družba ifm že uspešno pridobila certifikat skladno z etično revizijo SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) več let zapored.

Načeloma so družbene in druge vrednote, pomembne za trajnost, del naše strateške marketinške matrike. Kot krovni okvir za dejanja je to namenjeno, da služi enotnosti in trajnostni usmerjenosti skupine podjetij ifm. Poleg tega lahko vsi zaposleni in zunanje stranke uporabljajo sistem prijavljanja nepravilnosti za anonimno poročanje o morebitnih kršitvah, s katerimi ravnamo zaupno.

... in gospodarsko rast

Poleg odgovornega tveganja igrajo uveljavljeni procesi načrtovanja in celovita (korporativno) varnost pomembno vlogo pri trajnostni gospodarski rasti. Poleg mesečnih finančnih kazalnikov so določena in ocenjena tudi pojavljajoča se tveganja in priložnosti, prilagojeni pa so tudi posledični ukrepi. Na ta način se uspešno opravijo opravila in trenutni izzivi, poleg tega pa je mogoče tudi dolgoročno zagotoviti uspeh podjetja.

Trajnostno in široko zastavljeno gospodarsko rast družbe ifm lahko prikažemo s širokim razponom kazalnikov.

Ukrepi za varstvo podnebja

Družba ifm zahteva in promovira ekološko ozaveščene odločitve.

Prek uporabe svojih izdelkov želimo izboljšati splošno energijsko učinkovitost in uporabo virov. Z opredeljeno podnebno nevtralnostjo pri našem poslu do leta 2030 in povezano podnebno strategijo kot skupina podjetij aktivno izvajamo ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. Med drugim se projekti vključujejo poleg vseh poslovnih dejavnosti, da lahko občutno prispevamo k trajnostni v prihodnosti. Primeri vključujejo preklop na 100-odstotno zeleno elektriko (2020), sodelovanje z regionalnim partnerjem südmail (podnebno nevtralna pisemska depeša) in prizadevanja za optimizacijo v zvezi s trajnostno embalažo. Poleg tega bi želeli izkoristiti prilagojena potovanja in način sestanka zaradi pandemije koronavirusa ter spremenjene komunikacijske kanale – na spletu v primerjavi z osebnimi sestanki – kot priložnost za doseganje dolgoročnega prihranka CO2 na področju poslovnih potovanj in izletov. Pridobitev prvih hibridnih avtomobilov in izboljšanje internih transportnih procesih sta tudi prispevala k temu. Za doseganje okoljsko pomembnih ciljev se zanašamo na svoj certificiran sistem za upravljanje z okoljem skladno z EMAS/ISO 14001.

Čeprav je družba ifm določila tri glavne SDG-je, so te povezane z drugimi cilji Združenih narodov za doseganje trajnostnih ciljev. Ti vključujejo:

Upravljanje zdravja in varnosti na delovnem mestu:

Varnost pri delu, zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev in ponudbe za promocijo zdravja so za družbo ifm samoumevna in prispevajo k prijetnemu delovnemu okolju.

Čista voda in sanitarni prostori:

Poraba vode na proizvedeno enoto se je od leta 2013 do 2020 zmanjšala za 16 % (Nemčija, Bodensko jezero)

Energijsko učinkovita tehnologija:

ifm-izdelki in rešitve prispevajo k večji energetski učinkovitosti in prihranku virov.

Industrija, inovacija in infrastruktura:

Družba ifm razvija inovativne rešitve z ustreznimi izdatki za raziskave in razvoj.

Trajnostni izdelki ifm:

Naši prihranki virov, okolju prijazni in energijsko učinkoviti izdelki nudijo visoko kakovost in trajnost. Uporaba izdelkov ifm spodbuja trajnostne dejavnosti v vseh industrijskih panogah.

Mir, pravica in močne ustanove:

Načeloma družba ifm ne bo razvijala, proizvajala ali prodajala izdelkov, ki so neposredno namenjeni za vojsko.