You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Visiongivare
  3. Objektinspektion typ O2V

Objektinspektion typ O2V

Kontrollera variabla kännetecken av objekt och scenarier.

Objektinspektion för förpacknings-, tillverknings-- och kvalitetskontroll.

Medan vanliga visionsgivare kontrollerar delar med hjälp av fasta konturer (som t.ex. kontursgivaren O2D) kan den nya pixelräknaren O2V jämföra utifrån variabla kännetecken.

Istället för en fast kontur bestämmer användaren relativa kännetecken och givaren utvärderar givaren ett objekt eller ett scenario. Inom de fritt inställbara toleranserna fastställer givaren egenskaper som t.ex. area, storlek, rundhet eller kompakthet för ett objekt.

Dessutom kan även gråvärdena användas för utvärdering. Vid full- eller tomkontroller av transport och produktionsbehållare kan visionsgivaren O2V användas tillförlitligt.

Flexibel
Omfångsrika utvärderingsparametrar för säker objektinspektion utifrån variabla kännetecken. 32 scenarier med upp till 24 olika objekt kan sparas i enheten.

Full kontroll
Varianter med olika blickvinklar för olika bildfältstorlekar.

Säker
Lösenordsskydd mot obehörig åtkomst.

Allt dokumenterat
Dataloggning med felbildsminne

Visionsgivaren kontrollerar att klisteretiketter eller tryck som t.ex. produktions- eller hållbarhetsdatum finns. Även färgmarkeringar som monteringspunkter eller felmarkeringar – applicerade för hand eller maskinellt – kan givaren detektera.

Dubbelplåtsdetektering på automatiska gripdonssystem som ofta används i bilindustrin är möjligt precis som räkning av plåt eller fästclips. På grund av varierande reflektioner avbildas dåligt med en kontur.

Pixelräknaren kontrollerar att svetsfogar, svetspunkter eller områden, som fått en blå yta på grund av hög temperatur vid svetsning finns eller positionen för dessa. Även ojämnt applicerat material som lim eller fett kan detekteras.

Arbetsavstånd/bildfältstorlekar