1. Startsida
  2. M18 Cube: Utrymmesbesparande hölje från ifm
  3. Fördelar med IO-Link

Försprång med IO-Link

Använd fördelarna

Idag får användaren helt nya alternativ med IO-Link-sensorer från ifm.

Exempelvis genereras ytterligare sensordata för att uppnå maximal effektivitet och kostnadsbesparing. Detta möjliggör processtransparens från maskinen till ERP för att optimera din befintliga automatisering. Dessutom har IO-Link mycket mer att erbjuda:

Ingen förlust av uppmätt värde

Hela överföringen av uppmätta värden är digital. Överföring som är felbenägen och beräkning av analoga signaler byts ut. De digitalt överförda uppmätta värdena kan visas direkt i kontrollrummet.


Analogt eller digitalt med IO-Link
 

Idag:
Analoga signaler digitiseras via A/D-konverterare och ändras skalenligt i PLC.
Detta leder till avvikelser i det faktiska mätvärdet.

IO-Link:
Uppmätta värden överförs digitalt från sensorn till styrenheten.
Därför är det överförda värdet alltid identiskt med det uppmätta värdet.

LR-nivågivaren används för att mäta nivån på ett hydraulaggregat. Inställning av alla parametrar och programmering av kopplingspunkter kan göras via två programmeringsknappar eller IO-Link. Vid byte kopieras parametrarna automatiskt till den nya sensorn. De behöver inte anges manuellt.

Flera uppmätta värden

För processstyrning som i kylsystem är det ofta fallet att flera processvärden fångas upp och behandlas i styrenheten. Det är skälet till att en konventionell mätpunkt är utrustad med flera sensorer, t.ex. en flödesmätare, mängdmätare och en temperaturgivare. IO-Link-givare kan mäta fler än ett processvärde och överföra dem digitalt. Sensorn överför med stor precision flödeshastigheten, total mängd och mediets temperaturvärden digitalt via en vanlig treledarkabel. Ytterligare sensorer är inte nödvändiga så både konstruktions- och installationstid minskar avsevärt. Diagnostikdata med acyklisk åtkomst, t.ex. minimivärden och maxvärden, möjliggör tillståndsbaserat underhåll.