You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Fältkompatibel IO-Link-master med IoT-anslutning

Säkert utbyte mellan OT- och IT-nivå

Även i den moderna världen med industri 4.0 är det av högsta prioritet att skydda din systeminfrastruktur mot yttre påverkan.
IoT-aktiverade IO-Link-mastermoduler fungerar som decentraliserade gateways i automationsnätverket och vidarebefordrar data från de anslutna givarna till fältbussen. Anslutningen till IT-nivån sker via ett separat IoT-Ethernet-uttag. Data överförs via det etablerade TCP/IP JSON-gränssnittet. På så sätt kan du bearbeta relevanta processdata på IT-nivån och i ERP-system samtidigt som du bibehåller säkerheten i din anläggning.

Bekväm parameterinställning med hjälp av moneo configure SA

Den intuitiva mjukvaran moneo configure SA känner automatiskt av hela din IO-Link-infrastruktur och ordnar den på ett överskådligt sätt i den definierade trädstrukturen. Mastrar och givare visas med sina respektive parametrar och kan hanteras centralt i mjukvaran.

Robusta fältbussmoduler för krävande applikationer

Tack vare det särskilda höljesmaterialet och det höga inträngningsskyddet kan modulerna användas i kylmedelsapplikationer eller direkt i våta områden inom livsmedelsindustrin. ecolink-tekniken garanterar tillförlitlig, permanent inträngningsskyddad M12-anslutning av anslutningskablarna.

Med de motsvarande tillbehören kan ytterligare hjälpkraft tillföras för anslutning av IO-Link-ställdon. Kabeln kan vara upp till 20 meter lång.