Kundservice 031-750 23 00

CANwireless: effektiv lokal M2M-dialog

Effektivt samspel mellan samarbetande maskiner

CANwireless-modulerna gör det möjligt för maskiner att automatiskt utbyta relevanta data i ett lokalt mesh-system via WLAN eller Bluetooth. När fordon kör i formation kan till exempel körhastighet och körriktning synkroniseras exakt.
Ytterligare information, t.ex. återstående lastkapacitet, kan till exempel hjälpa till att optimera processflöden vid borttransport av varor.

Enheten har två CAN-gränssnitt som gör det möjligt att överföra både data från motorstyrning och givardata som samlas in via ett annat CAN-nätverk.

Läsning av underhållskrav, import av uppdateringar

Beroende på driftläge ansluter CANwireless-enheten automatiskt till ett befintligt nätverk för datautbyte eller upprättar sitt eget nätverk. Detta gör det till exempel möjligt för underhållspersonal att läsa av data via en bärbar dator på plats eller importera mjukvaruuppdateringar.

Målinriktat informationsutbyte

För att avlasta mesh-systemet från onödig dataöverföring kan användaren fritt definiera vilka data som ska överföras via CANwireless-gränssnittet.