• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

För AS-i och IO-Link: passiv strömfördelare för hygieniska områden

  • En robust fältmodul försörjer upp till 8 IO-Link-masters eller AS-i-deltagare
  • Höljets material uppfyller hygienkraven inom livsmedelsproduktionen
  • Spänningsförsörjning via standardenliga M12-kablar, A-kodade
  • Detektering av överström för varje port

Två alternativ

Den passiva strömfördelaren kan användas antingen i AS-i-nätverk eller i IO-Link-strukturer. Det bidrar till en minimering av lagerhållningsbehov, särskilt där båda teknologierna används. Upp till 8 deltagare, antingen intelligenta AS-i-givare och -ställdon eller IO-Link-masters, kan anslutas via standardenliga M12-anslutningar.

Robust design för krävande applikationer

Höljets speciella material och det höga inträngningsskyddet tillåter användning i områden med ofta utförda intensiva rengöringsprocesser, exempelvis i livsmedelsbranschen. Modulen signalerar ett alltför stort strömflöde per port via en röd lysdiod. Felfunktioner eller skador på infrastrukturen, ställdon eller till och med i anläggningen kan på så sätt undvikas.

Fördelar och förmåner

Strömfördelare för AS-i eller IO-Link

Dessa strömfördelare kan användas i hygieniska applikationer tack vare det använda materialet och deras innovativa höljekonstruktion. 4-vägs- eller 8-vägs-strömfördelarna kan antingen användas för att försörja upp till 8 AS-i-deltagare, t ex. ventilhuvuden, kvartvarvsgivare, motorstyrningar etc., eller för att försörja IO-Link-masters med ström. Överströmsdetekteringen indikerar med en röd blinkande lysdiod att respektive M12-anslutning drar mer än de tillåtna 4,4 A per kanal.