• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Säkerhet via IO-Link

  • Säkerhetsmodul för IO-Link
  • 8 säkra OSSD-ingångar
  • 4 kraftfulla utgångar med 24 V matning
  • PROFIsafe-telegram vidarebefordrade via IO-Link
  • Säkerhet till SIL 3 och PLe

IO-Link för säkerhetsrelaterade tillämpningar
Tack vare överföringsprotokollet ”PROFIsafe” kan standardsäkerhetsgivare och ställdon drivas via IO-Link. Allt som behövs är PROFIsafe IO-Link-modulen. Den har åtta säkra digitalingångar (OSSD) och fyra säkra utgångar. Innovationen: På hårdvarusidan ansluts modulen enkelt till en normal IO-Link-master via IO-Link. Det särskilda PROFIsafe-överföringstelegrammet säkerställer en vidarebefordrad anslutning till säkerhetsstyrenheten med normal IO-Link-kommunikation. Den uppfyller säkerhetsnivåerna SIL 3 till IEC 61508/EN 61508 och PLe till EN ISO 13849-1.

Kraftfulla säkerhetsutgångar
En separat 24 V matning via L-kodade M12-honkontakter gör att kraftfulla ställdon kan anslutas. Utgångarna kan konfigureras som PNP eller NPN.

På hårdvarusidan är PROFIsafe IO-Link-modulen ansluten till en A- eller B-port på en AL1400 eller AL1402 IO-Link-master. Säkerhetsmodulen matas via en separat L-kodad M12-kabel. Överföringsprotokollet ”PROFIsafe” säkerställer vidarebefordrad säkerhetskommunikation med säkerhetsstyrenheten.

Enkelt byte av enheter med adressplugg
PROFIsafe-adresspluggen E7700S ger ett enkelt och snabbt byte av AL200S utan dator och utan ytterligare mjukvara. Minnespluggen ansluts enkelt till AL200S och den sparade PROFIsafe-adressen överförs automatiskt till den nya PROFIsafe IO-Link-modulen.

Tillbehör

M12-kontakt, anslutningskabel 2.5 mm2, L-kodad (ström)