You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Verktyget för IO-Link-enheter

Ditt IO-Link-hanteringsverktyg i den fristående version

  • Effektivt: Central parameterinställning av alla IO-Link-givare
  • Intelligent: Automatisk igenkänning av IO-Link-enheter
  • Användarvänlig: Enkel hantering av parameterdata
  • Direkt: Åtkomst till IO-Link-givare via PLC

Med moneo configure kan du enkelt ställa in parametrar för flera IO-Link-givare samtidigt. Dessutom tillåter den central parameterinställning för ifm IO-Link-mastrar i hela nätverket. Med hjälp av den integrerade IODD-hanteringen, oberoende av tillverkare, i kombination med IODD-databasen kan givare från andra tillverkare integreras i IO-Link-nätverket och parametrarna för dessa kan också ställas in.

Detta sparar tid och ökar processtillförlitligheten för din produktion.
Under installation eller felanalys kan du dra nytta av den tydliga visningen av upp till två processdatavärden för varje IO-Link-givaren. Detta är också oberoende av tillverkare.

Varför moneo configure SA?

Hantering av parameterdata Verktyg för alla IO-Link-enheter Översikt över alla IO-Link-enheter i nätverket Dynamisk cockpit
Enkel inställning och byte av IO-Link-enheter med endast ett verktyg Installation av enheter oberoende av tillverkare, online eller offline, med integrerad IODD-hantering Skanning av ett komplext IO-Link-nätverk med mastrar och enheter Parallell visualisering av processvärden och parametrar

Parameterinställning från punkt till punkt eller via nätverk

Parameterinställning av ett IO-Link-nätverk via direkt anslutning
Programvaran körs på en PC/notebook. Datorn är ansluten direkt via Ethernet-gränssnittet med ifm-mastrarna.

Parameterinställning av ett IO-Link-nätverk inom ett IIoT-nätverk
Programvaran körs på en eller flera PCs/notebooks i ett IIoT-nätverk. Datorerna är delar av detta nätverk och kan anslutas till ifm-mastrarna via en router eller Wi-Fi (via IoT-gränssnitt/fältbussgränssnitt).

Första installation av en IO-Link-givare

Parametrarna för en ny givare kan ställas in innan den installeras.

Fördelar

  • Givarens inställningar och funktioner kan testas utan en PLC.
  • Parameteruppsättningen kan sparas i mjukvaran
  • Användarvänlig parameterinställning via USB-master

Diagnos medan givaren är i drift

Givarens korrekta funktion ansluten till en ifm IO-Link-master ska kontrolleras.

Fördelar

  • Skanning av hela nätverket och visualisering av anslutna IO-Link-enheter och mastrar
  • Sökalternativ för givare med hjälp av ”applikationsspecifika taggar” och/eller blinkfunktion
  • Tydlig visning av processvärden i cockpiten för varje givare med visning av aktuella parametrar samtidig

Säkra och öka processkvalitet

Standardiserad parameterinställning för IO-Link-enheter
Mjukvara för inställning av parametrar oberoende av tillverkare
Högra processäkerhet
Enkel installation och byte av IO-Link-enheter med endast ett verktyg
Kvalitetsstyrning
Kvalitetsstyrning
Ökad effektivitet
Integrerad IODD-hantering oberoende av tillverkare

OBS!
 Vissa av de angivna funktionerna för moneo configure SA är endast tillgängliga i framtida versionsuppdateringar

Systemkrav:
• T.ex. Quadcore CPU med 1.6 GHz eller Dualcore med 2.6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB hårddiskutrymme (SSD eller HDD)
• Grafikkort minst Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0 eller högre.
• 1 x Ethernetport min. (100 MBit min.)
• Windows 10
• Webbläsare: Google Chrome eller Mozilla Firefox