You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Intelligent multifunktionell display med IO-Link

Decentraliserad bearbetning av analogsignaler, god läsbarhet av olika processparametrar och fritt valbara skalningsfaktorer

  • Tydligt läsbar display
  • Olika lägen som kan konfigureras via IO-Link eller meny för inställningar
  • Displayen ändras till röd/gul/grön när den inställda gränsen överskrids eller inte nås
  • 16-bitars upplösning
  • Ytterligare funktioner såsom tara, filter, medelvärdesbildning, signalkombinering

Analog display 4.0
Den nya multifunktionella displayen är mer än bara en display: Den förbearbetar digitalsignaler på ett decentraliserat sätt och vidarebefordrar denna information, om nödvändigt, till en styrenhet på högre nivå. Denna intelligenta funktion gör den idealisk för tillämpningar inom Industri 4.0.

Mångsidig display för analogvärden
Den intelligenta displayen visualiserar olika processparametrar hos givare med en analogutgång eller hos sändare med vanlig signalutgång. De fritt justerbara skalningsfaktorerna gör det möjligt att konvertera och ange ingångssignalerna som fysiska värden (t.ex. tryck, temperatur eller flödesmängd). Om du exempelvis använder en trycktransmitter kan volymen av en tank visas. Det är också möjligt att utjämna ingångssignaler mot varandra, t.ex. vid mätning av tryckskillnad.

Användarvänlig hantering
Alla inställningar kan göras via ett modernt, resistivt pekskärmsgränssnitt. Displayen ändras automatiskt från displayläge till läget för parameterinställning. Alternativt kan alla inställningar även göras via IO-Link. Alla parametrar visas med tydlig text på skärmen vilket möjliggör ett enkelt och intuitivt användande. En lösenordsmekanism erbjuder skydd mot manipulation.

Övervakning av gränsvärden
Användaren kan definiera upp till fyra gränsvärden. Upp till fyra transistorutgångar kopplar om, om en fastställd gräns inte nås eller överskrids. Dessutom sänder IO-Link-versionen den förbearbetade informationen direkt till PLC.

Tydlig display
Utgångarnas tillstånd visas och displayens färg kan vara röd, gul eller grön beroende på processvärdet. Genom inmatning av fritext kan enheter bli tilldelade de värden som inte redan finns listade.