You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Kodade RFID-givare ger ett maximalt skydd

Den unika kodningen av ställdonet förhindrar att t.ex. dörrar öppnas på ett otillbörligt sätt – upp till 32 givare kan serieanslutas

  • En unik kodning av ställdonet skyddar mot åtkomst
  • Det går att serieansluta upp till 32 givare med samma säkerhetsnivå
  • Övervakningsområde med blinkande lysdioder
  • Lätt att ta i drift eftersom givaren kan programmeras så många gånger som krävs
  • Uppfyller den nya gränssnittsbeskrivningen CB24I från ZVEI

Förebyggande underhåll
När ställdonet långsamt lämnar avkänningsräckvidden kan givarna visa när givarna frånkopplas direkt via LED-displayen. Det innebär till exempel att dörren och ställdonet kan paras ihop på ett optimalt sätt, vilket ökar maskinens sammanlagda drifttid. Givarna uppfyller kraven i ISO 13849-1 och IEC 62061. Den högsta säkerhetsnivån uppnås även om 32 givare är seriekopplade.

Beröringsfri dörrövervakning
Beröringsfria RFID-givare möjliggör en tillförlitlig övervakning av dörrens position utan slitage.

Säker anslutning
Med givare som delsystem går det att realisera säkerhetsfunktioner som uppfyller PL e för ISO 13849-1 eller SILCL 3 för IEC 62061. Givarnas säkerhetsklassificering kan laddas ned på webbplatsen för ifm i ett bibliotek enligt VDMA-standardblad 66413 för t.ex. SISTEMA.

Förebyggande underhåll
Givarna kan visa ett osäkert givarläge med LED-displayen direkt på platsen om ställdonet inte längre är tillräckligt nära givaren.