You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. IIoT software
  4. IIoT-plattformen moneo: enkel digitalisering

IIoT-plattformen moneo: enkel digitalisering

Kontinuerlig utvärdering av processdata är den bästa grunden för hållbara, framgångsrika affärsbeslut. För att samla in den viktiga informationen från verkstadsgolvet är tillförlitlig anslutning av givarna till IT-infrastrukturen centralt.

moneo, den kraftfulla IIoT-plattformen, överbryggar effektivt de två världarna, så att den digitala evolutionen blir enkel.

moneos modulära koncept ger ett urval av olika, lätthanterliga applikationer som kan kopplas samman. Från parameterinställning för givare till tillståndsövervakning erbjuder moneo alla funktioner som krävs av framtidssäker IIoT-mjukvara.

Det är emellertid du själv som bestämmer vilka applikationer som krävs och som ska aktiveras i varje enskilt fall. Så enkelt är det. Med andra ord: moneo är fantastisk - utan att någonsin överskrida den storlek som du verkligen behöver. Det är därför vi kallar den ”simply made for you”.

Det modulära systemet: Storleken på din moneo kan alltid anpassas efter dina behov.

Upplev enkelheten med IT-understödd processoptimering med moneo. moneo är en allt-i-ett-plattform för alla som vill interagera med sina system på ett prediktivt sätt. Utvärdera information, justera parametrar. Allt-i-ett-mjukvara.

moneo OS: IIoT-plattformen

Hjärtat och hanteringsverktyget för alla moneo appar. Intelligent enhetsintegration ger en digital bild av systemet. Verktyg för beräkning av dataflödesmodeller och med automatisk larmfunktion.

moneo infopoints: Datavolymen

Skalbara tillämpningar med hjälp av licensiering av data- och informationspunkter.

moneo edgeConnect: Kommunikationsgränssnittet

Översätter givardata till läsbar information och överbryggar glappet mellan OT och IT.

moneo RTM: Analysmjukvaran

Appen för tillståndsövervakning för fabriksövervakning och underhåll i realtid. Omfattande dataanalys, kortare avbrottstid, mer effektiv underhållsplanering och kostnadsoptimerade produktionsprocesser.

moneo configure: Mjukvaran för parameterinställning

Appen för parameterinställning och hantering av IO-Link-enheter och ifm IO-Link-master. Integrerad IODD-hantering oberoende av tillverkare för tidsbesparande parameterinställning av givare. Cockpit för parallell visning av parametrar och processvärden.

moneo appliance: hårdvaran

Den perfekta hårdvaran med förinstallerad mjukvara. Vid behov i befintlig infrastruktur och enkel att implementerad i produktionsnätverket. Enkel installation utan IT-specialistkunskap. Nätverksnod för datainsamling och bearbetning. Kontinuerligt systemunderhåll med hjälp av integrerad säkerhetskopiering, uppdateringar, support och loggning.

moneo starterkit: Testa och starta

Komplett paket för tillståndsövervakning: Koordinerad hårdvara och mjukvara för övervakning och prediktiv planering av underhållsbehov.

Mer ämnen om moneo, IIoT-plattformen: